Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Step & Slide [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Step & Slide -- [A1]
   (Ed Fraidenburg 1967)
A1:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z libovolné Line of 4 a dalších vhodných formací.

Centers Step Ahead, Ends Slide na uvolněné místo uprostřed.

Line of 4 končí v 2 x 2 nebo "Z".

Z One-Faced Line:
 

 
před
Step & Slide
 po

Z Inverted Line:
 

 
před
Step & Slide
 po

Z Wave:
 

 
před
Step & Slide
 po

Z Two-Faced Line:
 

 
před
Step & Slide
 po

Z 3 & 1 "Z":
 

 
před
Step & Slide
 po

Shape-Changing (změna tvaru) pro formace osmi tanečníků:

Následující příklady ukazují, jak vůči sobě zarovnat dvě formace čtyř tanečníků poté, co udělají Step & Slide .

Z Parallel Waves:
 

 
před
Step & Slide
 po

Tanečníci pracují ve své skupině čtyř (tzn. each Wave)
a nevměšují se do druhé čtveřice.

Z formace 1 x 8 (Tidal setup) je figura Step & Slide provedena na každé straně, následně je místo mezi dvěma skupinami vypuštěno tak, aby vznikla jedna kompaktní formace. Temuto procesu se říká Square Breathing (dýchání čtverylky).

Z Tidal Line:
 

 
před
Step & Slide
 po

Poté, co uděláte Step & Slide, vypusťte (nebo vyplňte) místo mezi dvěma formacemi čtyř tanečníků.

Z Tidal Wave:
 

 
před
Step & Slide
 po

Step & Flip [C1]: Z formace Line a dalších vhodných formací čtyř tanečníků. Centers Step Ahead, Ends Flip (180 °) na uvolněné místo uprostřed. Končí buď ve formaci Box (2 x 2) nebo "Z" (4 místa v matici 2 x 3).

Step & Fold [C1] (Ron Schneider 1970): Z formace Wave, Inverted Line a dalších vhodných formací. Centers Step Ahead (1/2 Press Ahead), Ends Fold. Wave končí v Mini-Wave Box; Inverted Line končí v Tandem Couples.

Step And anything [C2]: Z různých formací. Centers Step Ahead (obvykle Press Ahead); Ends dělají anything.

Slim Down [C4]: Z libovolné formace 2 x 4 a dalších vhodných formací. Centers jdou bez točení jednu pozici směrem k nejbližsí neobsazené venkovní pozici, Outsides se posunou jednu pozici směrem do středu. Všichni dělají buď sidestep right, sidestep left, step forward nebo step backward. Z formace Parallel Lines s Centers koukající ven je Slim Down totéž co Step & Slide.

CALLERLAB definition for Step and Slide

Choreography for Step & Slide

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/stepandslide.php?language=czech&level=A1
21-October-2019 05:12:33
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.