Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Step & Slide [A1]
   (Ed Fraidenburg 1967)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från vilken som helst Line om 4 eller andra tillämpliga formationer.

Centers Step Ahead medan Ends glider tillsammans.

En Line om 4 slutar i en 2 x 2 eller ett "Z".

Från en One-Faced Line:

 
 
före
Step & Slide
 efter
Från en Inverted Line:

 
 
före
Step & Slide
 efter
Från en Wave:

 
 
före
Step & Slide
 efter
Från en Two-Faced Line:

 
 
före
Step & Slide
 efter
Från en 3 & 1 "Z":

 
 
före
Step & Slide
 efter

'Shape-Changing' från 8-dansare formationer:

De följande exemplen visar hur man rättar in de två 4-dansare formationerna efter att Step & Slide gjorts från utvalda 8-dansare formationer.

Från Parallel Waves:

 
 
före
Step & Slide
 efter

Dansarna arbetar i varje grupp om 4 (dvs., varje Wave),
och korsar inte över till den andra gruppen om 4.

Från en 1 x 8 (Tidal uppställning), görs Step & Slide på varje sida, och sedan trycks utrymmet mellan de två grupperna om 4 ihop för att bilda en kompakt uppställning. Detta kallas Square Breathing.

Från en Tidal Line:

 
 
före
Step & Slide
 efter

Efter att ha gjort Step & Slide, tar dansarna bort utrymmet mellan de två grupperna om 4.

Från en Tidal Wave:

 
 
före
Step & Slide
 efter

Step & Flip [C1]: Från en Line. Centers Step Ahead medan Ends Run till Center positionen bredvid. Slutar i antingen en Box (2 x 2) eller ett "Z" (4 postioner i en 2 x 3 matris).

Step & Fold [C1] (Ron Schneider 1970): Från en Wave, Inverted Line eller andra tillämpliga formationer. Centers Step Ahead (1/2 Press Ahead) medan Ends Fold. En Wave slutar i en Mini-Wave Box; en Inverted Line slutar i Tandem Couples.

Step And anything [C2]: Från varierande formationer. Centers Step Ahead (vanligen en Press Ahead); Ends gör anything callet.

Slim Down [C4]: Från vilken som helst 2 x 4 eller annan tillämplig formation. Utan att ändra ansiktsriktning rör sig Centers en position mot den närmaste lediga Outside positionen medan Outsides rör sig en position mot mitten. Alla gör antingen en Truck, Reverse Truck, Press Ahead eller Press Back. Från Parallel Lines där Centers tittar ut, är Slim Down samma som Step & Slide.

CALLERLAB definition for Step and Slide

Choreography för Step & Slide

Comments? Questions? Suggestions?
 
A1:     

https://www.ceder.net/def/stepandslide.php?level=A1&language=sweden
25-June-2024 06:13:01
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL