Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Brace Thru [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Brace Thru -- [A1]
   (Van Vanderwalker 1955)
A1:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z vhodných Facing Couples (páry čelem k sobě) a vhodných R-H Wave (pravých vln).

  1. Right Pull By;
  2. Normální páry (Boy vlevo, Girl vpravo) Courtesy Turn,
    Half-Sashayed Couples (Boy vpravo, Girl vlevo) U-Turn Back.

Konční v normálních párech čelem k sobě.

Brace Thru má dvě části.

Z Facing Couples:
 

   
před
Brace Thru
 po
Right Pull By
 po
Normální pár Courtesy Turn,
Half-Sashayed pár U-Turn Back
(hotovo)

Z R-H Wave:
 

   
před
Brace Thru
 po
Right Pull By
 po
Normální pár Courtesy Turn,
Half-Sashayed pár U-Turn Back
(hotovo)

Poznámky:

  • U figury Brace Thru záleží na pohlaví. Po Right Pull By musí každý pár sestávat z jednoho Boy a jedné Girl. Brace Thru nelze provést, pokud jeden pár sestává z tanečníků stejného pohlaví.
  • Při U-Turn Back točíte jeden k druhému. To je důležité v případě, že caller řekne Roll.
  • Brace Thru je variace Right & Left Thru. Courtesy Turn je buď provedeno normálně (jako pár), nebo individuálně (ve formě U-Turn Back). To, jestli děláte Courtesy Turn nebo U-Turn Back závisí na tom, zda jste v normálním páru nebo Half-Sashayed páru.
  • Figura Brace Thru je pro callery užitečná, protože řeší problém s rozházeným pohlavím. Po Brace Thru končí všichni v normálních párech čelem k sobe (Boy vlevo, Girl vpravo).
  • V roce 2012 byla figura Half Breed Thru přejmenována Callerlabem na Brace Thru.
  • Historická poznámka: Původní definice Half Breed Thru obsahovala Pass Thru místo Right Pull By.

Brace Yourself [C4]: Z páru sestávajícího z jednoho Boy a jedné Girl. Normální páry Courtesy Turn, Half-Sashayed Couples U-Turn Back. Končí v normálních párech. Jedná se o druhou polovinu Brace Thru.

Cross Breed Thru [C4]: Z vhodných Facing Couples (páry čelem k sobě) (a vhodných R-H Wave). Pass Thru; normální páry Left-Shoulder Partner Tag, Half-Sashayed páry 1/4 Out. Končí v Back-to-Back Couples (páry zády k sobě).

CALLERLAB definition for Half Breed Thru

Choreography for Brace Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/halfbreedthru.php?language=czech&level=A1
13-October-2019 19:57:28
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.