Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Grand Follow Your Neighbor [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Grand Follow Your Neighbor -- [A1]
   (autor neznámý)
A1:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Parallel Columns of {n}, kde n je větší nebo rovno 3.

#1 dancer jako jeden pohyb 1/2 Circulate & U-Turn Back (Roll twice), ostatní 1/2 Circulate & Arm Turn 3/4.

Končí ve Wave of 2n.

   
před
Grand Follow Your Neighbor
 po
1/2 Circulate
 po
Center 6 Arm Turn 3/4
a Very Ends Roll twice
(hotovo)

Poznámky:

 • Nepřidávejte si Spread, pokud to caller explicitně neřekne.
 • Grand rozšiřuje figuru, která se normálně dělá z formace čtyř tanečníků (jako jsou 2 x 2 nebo 1 x 4), na figuru, která zahrnuje více (typicky 8) tanečníků (pracuje se ve formaci osmi tanenčíků, jako jsou 2 x 4 nebo 1 x 8).

  • Z formace Columns, Grand obvykle znamená, že tanečník #1 dělá část figury pro Leader's ostatní část figury pro Trailer's. (Například z formace Columns - Grand Scoot & Dodge tanečník #1 dělá Dodge, ostatní Grand Scoot Back [Triple Scoot]).
  • Z formace 1 x n, Grand obvykle znamená, že very End dělá část figury pro End ostatní dělají část figury pro Centers. (Například z Wave 8 tanenčíků při Grand Slither udělají tři páry uvnitř slide čelem k sobě.)
  • Další figury (na A2 a níže), které mohou být lehce použity s Grand Concept: Dixie Style To A Wave, Extend, Fan The Top, Lockit, Pass & Roll, Peel & Trail, Scoot & Dodge, Slip, Slither, Spin The Top, Swap Around (from L-H 1/4 Box), Switch To A Diamond, Veer Right | Left, Walk & Dodge, a Wheel Thru (from R-H 1/4 Box).

  V některých Grand musíte během provádění znovu vyhodnotit svou aktuální pozici.

  Existuje několik Grand figur, které nevyhovují uvedené definici (např. Grand Square).

Občas je Grand Follow Your Neighbor callerování z T-Bones. V takovém případě ti tanečníci, co jsou v Lines, pracují ve Split (tedy ve své polovině).

 
před
Grand Follow Your Neighbor
 po

Grand Cross Your Neighbor [C1V]: Z formace Parallel Columns of {n}. Tanečník #1 udělá jako jeden pohyb 1/2 Circulate & U-Turn Back (Roll twice), ostatní Grand Cross Extend (1/2 Circulate and Slide nose-to-nose) and Arm Turn 3/4. Končí v Line of 2n.

Viz také Triple Scoot [A1]

CALLERLAB definition for Grand Follow Your Neighbor

Choreography for Grand Follow Your Neighbor

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/grandfyn.php?language=czech&level=A1
20-October-2019 03:32:26
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.