Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Grand Follow Your Neighbor [A1]
   (autor neznámý)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Parallel Columns of {n}, kde n je větší nebo rovno 3.

#1 dancer jako jeden pohyb 1/2 Circulate & U-Turn Back (Roll twice), ostatní 1/2 Circulate & Arm Turn 3/4.

Končí ve Wave of 2n.

   
před
Grand Follow Your Neighbor
 po
1/2 Circulate
 po
Center 6 Arm Turn 3/4
a Very Ends Roll twice
(hotovo)

Poznámky:
 • Nepřidávejte si Spread, pokud to caller explicitně neřekne.
 • Grand rozšiřuje figuru, která se normálně dělá z formace čtyř tanečníků (jako jsou 2 x 2 nebo 1 x 4), na figuru, která zahrnuje více (typicky 8) tanečníků (pracuje se ve formaci osmi tanenčíků, jako jsou 2 x 4 nebo 1 x 8).

  • Z formace Columns, Grand obvykle znamená, že tanečník #1 dělá část figury pro Leader's ostatní část figury pro Trailer's. (Například z formace Columns - Grand Scoot & Dodge tanečník #1 dělá Dodge, ostatní Grand Scoot Back [Triple Scoot]).
  • Z formace 1 x n, Grand obvykle znamená, že very End dělá část figury pro End ostatní dělají část figury pro Centers. (Například z Wave 8 tanenčíků při Grand Slither udělají tři páry uvnitř slide čelem k sobě.)
  • Další figury (na A2 a níže), které mohou být lehce použity s Grand Concept: Dixie Style To A Wave, Extend, Fan The Top, Lockit, Pass & Roll, Peel & Trail, Scoot & Dodge, Slip, Slither, Spin The Top, Swap Around (from L-H 1/4 Box), Switch To A Diamond, Veer Right | Left, Walk & Dodge, a Wheel Thru (from R-H 1/4 Box).

  V některých Grand musíte během provádění znovu vyhodnotit svou aktuální pozici.

  Existuje několik Grand figur, které nevyhovují uvedené definici (např. Grand Square).

Občas je Grand Follow Your Neighbor callerování z T-Bones. V takovém případě ti tanečníci, co jsou v Lines, pracují ve Split (tedy ve své polovině).

 
před
Grand Follow Your Neighbor
 po

Grand Cross Your Neighbor [C1V]: Z formace Parallel Columns of {n}. Tanečník #1 udělá jako jeden pohyb 1/2 Circulate & U-Turn Back (Roll twice), ostatní Grand Cross Extend (1/2 Circulate and Slide nose-to-nose) and Arm Turn 3/4. Končí v Line of 2n.

Viz také Triple Scoot [Plus]

CALLERLAB definition for Grand Follow Your Neighbor

Choreography for Grand Follow Your Neighbor

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/grandfyn.php?language=czech&level=A1
12-July-2024 03:43:43
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL