Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Grand Follow Your Neighbor [A1]
   (autor neznámý)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From Parallel Columns of {n}, where n is greater than or equal to 3. EN: 10
Z formace Parallel Columns of {n}, kde n je větší nebo rovno 3. CZ: 10

#1 dancer, as one movement, 1/2 Circulate & U-Turn Back (Roll twice) as the Others 1/2 Circulate & Arm Turn 3/4. EN: 20
#1 dancer jako jeden pohyb 1/2 Circulate & U-Turn Back (Roll twice), ostatní 1/2 Circulate & Arm Turn 3/4. CZ: 20

Ends in a Wave of 2nEN: 30
Končí ve Wave of 2nCZ: 30

   
před
Grand Follow Your Neighbor
 po
1/2 Circulate
 po
Center 6 Arm Turn 3/4
as Very Ends Roll twice EN: 40
a Very Ends Roll twice CZ: 40
(hotovo)

Poznámky:
 • Do not add a Spread unless the caller explicitly says so. EN: 50
  Nepřidávejte si Spread, pokud to caller explicitně neřekne. CZ: 50
 • Grand expands a call normally done from a 4-dancer setup (such as a 2 x 2 or 1 x 4) into a call that involves more (typically 8) dancers (working in an 8-dancer setup such as a 2 x 4 or 1 x 8). EN: 60
  Grand rozšiřuje figuru, která se normálně dělá z formace čtyř tanečníků (jako jsou 2 x 2 nebo 1 x 4), na figuru, která zahrnuje více (typicky 8) tanečníků (pracuje se ve formaci osmi tanenčíků, jako jsou 2 x 4 nebo 1 x 8). CZ: 60

  • From Columns, Grand usually means that the #1 dancer does the Leader's part of the call as the others do the Trailer's part of the call. (For example, from Columns, a Grand Scoot & Dodge has the #1 dancer Dodge as the others Grand Scoot Back [Triple Scoot]). EN: 70
   Z formace Columns, Grand obvykle znamená, že tanečník #1 dělá část figury pro Leader's ostatní část figury pro Trailer's. (Například z formace Columns - Grand Scoot & Dodge tanečník #1 dělá Dodge, ostatní Grand Scoot Back [Triple Scoot]). CZ: 70
  • From a 1 x n, Grand usually means that the very End dancer does the End's part of the call as the others do the Center's part of the call. (For example, from an 8-dancer Wave, a Grand Slither would have the Center 3 pairs of dancers slide nose-to-nose.) EN: 80
   Z formace 1 x n, Grand obvykle znamená, že very End dělá část figury pro End ostatní dělají část figury pro Centers. (Například z Wave 8 tanenčíků při Grand Slither udělají tři páry uvnitř slide čelem k sobě.) CZ: 80
  • Other calls (A2 or below) that could easily be extended using the Grand Concept include EN: 85
   Další figury (na A2 a níže), které mohou být lehce použity s Grand Concept: CZ: 85
   Dixie Style To A Wave, Extend, Fan The Top, Lockit, Pass & Roll, Peel & Trail, Scoot & Dodge, Slip, Slither, Spin The Top, Swap Around (from L-H 1/4 Box), Switch To A Diamond, Veer Right | Left, Walk & Dodge, a Wheel Thru (from R-H 1/4 Box).

  For some Grand calls, you need to re-evaluate your position as the call progresses. EN: 90
  V některých Grand musíte během provádění znovu vyhodnotit svou aktuální pozici. CZ: 90

  There are some Grand calls that do no follow this definition of Grand (e.g., Grand Square). EN: 100
  Existuje několik Grand figur, které nevyhovují uvedené definici (např. Grand Square). CZ: 100

Occasionally Grand Follow Your Neighbor is called from T-Bones. In this case, dancers who are in Lines work Split (i.e., on your own side). EN: 110
Občas je Grand Follow Your Neighbor callerování z T-Bones. V takovém případě ti tanečníci, co jsou v Lines, pracují ve Split (tedy ve své polovině). CZ: 110

 
před
Grand Follow Your Neighbor
 po

Grand Cross Your Neighbor [C1V]:
From Parallel Columns of {n}. #1 dancer, as one movement, 1/2 Circulate & U-Turn Back (Roll twice) as the Others Grand Cross Extend (1/2 Circulate and Slide nose-to-nose) and Arm Turn 3/4. Ends in a Line of 2nEN: 17
Z formace Parallel Columns of {n}. Tanečník #1 udělá jako jeden pohyb 1/2 Circulate & U-Turn Back (Roll twice), ostatní Grand Cross Extend (1/2 Circulate and Slide nose-to-nose) and Arm Turn 3/4. Končí v Line of 2nCZ: 17

Viz také Triple Scoot [Plus]

CALLERLAB definition for Grand Follow Your Neighbor

Choreography for Grand Follow Your Neighbor

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/grandfyn.php?language=czech&level=A1&action=edit
13-June-2024 22:07:50
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL