Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triple Scoot [Plus]
   (Frannie Heintz a Manny Amor 1971)
Plus:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Mini-Wave Columns.

Tanečník #1 Circulate, ostatní Grand Extend (1/2 Circulate), Arm Turn 1/2, and Grand Extend (udělejte malý krok dopředu).

Končí v Mini-Wave Columns.

Z R-H Columns:

 
před
Triple Scoot
 
 
po
1/2
  (hotovo)

Poznámky:
 • Vaerbální reakce tanečníků na Triple Scoot je 'Rooty-toot-Toot'.
 • Triple Scoot je ve skutečnosti Grand Scoot Back. Triple Scoot je v moderním square dance chybné pojmenování. Podívejte se na Grand Follow Your Neighbor [A1] a na vysvětlení 'Grand' CONCEPT.
 • Historicky byla figura Triple Scoot na Plusu, ale byla vyjmnuta bez přesunutí jinam. Až nedávno byla zařazena na A1, stejně jako Grand Follow Your Neighbor, ale bohužel nebyla přejmenována na Grand Scoot Back.

  Doporučujeme přejmenovat Triple Scoot na Grand Scoot Back.

  • Vyřeší to problím jak správně callerovat Grand Scoot Back z formace Parallel Columns of 3. V rámci konzistence se současným pojmenováním musíme teď z této formace říkat "Double Scoot", nicméně je lepší používat to samé pojmenování (např. Grand Scoot Back) jak pro formace šesti tanečníků, tak osmi.
  • Pokud by byl Triple Scoot přejmenován na Grand Scoot Back, stalo by se následující:
   1. Calleři by začali používat další "Grand" varinaty, jako třeba "Grand Scoot & Dodge", "Grand Walk & Dodge" apod. To by pravděpodobně vedlo na to, že "Grand" concept by byl v budoucnu přesunut na Advanced level.
   2. Calleři by používali "Grand Scoot Back" i z jiných formací než Columns, např. z Columns po 1/2 Circulate & Roll.

Scoot Back [Mainstream] (Lee Kopman 1969):

 • Z formace Mini-Wave Box a vhodných T-Bone 2 x 2. Leaders Box Circulate, Trailers Extend, Arm Turn 1/2, & Extend. Mini-Wave Box končí v Mini-Wave Box.
 • Z formace Single 1/4 Tag. Extend; Arm Turn 1/2; & Extend. Končí v Single 3/4 Tag.

Triple Cross [A1] (Lee Kopman a Deuce Williams 1973): Z 1/4 Box, Mini-Wave Columns a dalších vhodných formací. Těch šest, co může, udělá diagonálně Pull By za vnější ruku. 1/4 Box končí v Mini-Wave Columns; Mini-Wave Columns končí ve 3/4 Box.

Triple Play [C3A] (Mike Laderoute 1978): Z formace Mini-Wave Columns. Tanečník #1 Transfer (Trail Off, Circulate, 1/4 In), ostatní 1/2 Circulate and Trade; v nové Center Columns tanečník #1 Transfer (Trail Off & Roll), ostatní 1/2 Circulate and Hinge; all Extend. Končí v Parallel Waves.

CALLERLAB definition for Triple Scoot

Choreography for Triple Scoot

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/triplescoot.php?language=czech
14-July-2024 16:40:57
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL