Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Grand Follow Your Neighbor [A1]
   (upphovsman okänd)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Columns om {n}, där n är större än eller lika med 3.

#1 dansaren, som en rörelse, 1/2 Circulate & U-Turn Back (Roll två gånger) medan de andra 1/2 Circulate & Arm Turn 3/4.

Slutar i en Wave om 2n.

   
före
Grand Follow Your Neighbor
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center 6 Arm Turn 3/4
medan Very Ends Roll två gånger
(klart)

Kommentarer:
 • Lägg inte till en Spread såvida callern inte uttryckligen säger så.
 • Grand är ett sätt att utöka ett call som normalt görs från en 4-dansare uppställning (såsom en 2 x 2 eller 1 x 4) till ett call som involverar fler (typiskt 8) dansare (som arbetar i en 8-dansare uppställning såsom en 2 x 4 eller 1 x 8).

  • Från Columns, betyder Grand vanligtvis att #1 dansaren gör Leaders del av callet medan de andra dansarna gör Trailers del av calllet. (Till exempel, från Columns, i en Grand Scoot & Dodge får det #1 dansaren att göra Dodge medan de andra gör Grand Scoot Back [Triple Scoot]).
  • Från en 1 x n, betyder Grand vanligtvis att Very End dansarna gör Ends del av callet medan de andra gör Centers del av callet. (Till exempel, från en Wave om 8, kommer en Grand Slither att få de 3 Center paren att göra en slide näsa mot näsa.)
  • Other calls (A2 or below) that could easily be extended using the Grand Concept include Dixie Style To A Wave, Extend, Fan The Top, Lockit, Pass & Roll, Peel & Trail, Scoot & Dodge, Slip, Slither, Spin The Top, Swap Around (from L-H 1/4 Box), Switch To A Diamond, Veer Right | Left, Walk & Dodge, och Wheel Thru (from R-H 1/4 Box).

  När du gör vissa Grand call, måste du omvärdera din position i formationen under callets gång.

  Grand versionen av en del call följer inte alltid denna definition exakt.

Någon gång kan Grand Follow Your Neighbor callas från T-Bones. I dessa fall så arbetar dansarna som är i Lines Split (dvs, på din egen sida).

 
före
Grand Follow Your Neighbor
 efter

Grand Cross Your Neighbor [C1V]: Från Parallel Columns om {n}. #1 dancer, som en rörelse, 1/2 Circulate & U-Turn Back (Roll två gånger) medan de andra Grand Cross Extend (1/2 Circulate och Slide näsa mot näsa) och Arm Turn 3/4. Slutar i en Line om 2n.

Se också Triple Scoot [Plus]

CALLERLAB definition for Grand Follow Your Neighbor

Choreography för Grand Follow Your Neighbor

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/grandfyn.php?level=A1&language=sweden
22-July-2024 22:36:38
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL