Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från Parallel Columns om {n}, där n är större än eller lika med 3.

#1 dansaren, som en rörelse, 1/2 Circulate & U-Turn Back (Roll två gånger) medan de andra 1/2 Circulate & Arm Turn 3/4.

Slutar i en Wave om 2n.

   
före
Grand Follow Your Neighbor
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center 6 Arm Turn 3/4
medan Very Ends Roll två gånger
(klart)

Kommentarer:

Någon gång kan Grand Follow Your Neighbor callas från T-Bones. I dessa fall så arbetar dansarna som är i Lines Split (dvs, på din egen sida).

 
före
Grand Follow Your Neighbor
 efter

Grand Cross Your Neighbor [C1V]: Från Parallel Columns om {n}. #1 dancer, som en rörelse, 1/2 Circulate & U-Turn Back (Roll två gånger) medan de andra Grand Cross Extend (1/2 Circulate och Slide näsa mot näsa) och Arm Turn 3/4. Slutar i en Line om 2n.

Se också Triple Scoot [Plus]

https://www.ceder.net/def/grandfyn.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.