Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Brace Thru [A1]
   (Van Vanderwalker 1955)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från tillämpliga Facing Couples eller en R-H Wave.

 1. Right Pull By;
 2. Normal Couples (Boy till vänster, Girl till höger) Courtesy Turn medan
  det Couple som är Half-Sashay (Boy till höger, Girl till vänster) U-Turn Back.

Slutar i Normal Facing Couples.

Detta är ett 2-delars call.

Från Facing Couples:

 
   
före
Brace Thru
 efter
Right Pull By
 efter
Normal Couple Courtesy Turn
medan det Couple som är Half-Sashay U-Turn Back
(klart)
Från en R-H Wave:

 
   
före
Brace Thru
 efter
Right Pull By
 efter
Normal Couple Courtesy Turn
medan det Couple som är Half-Sashay U-Turn Back
(klart)

Kommentarer:
 • Brace Thru är ett könsberoende call. Det krävs att i ett Couple är dansarna av olika kön efter Right Pull By. Det kan inte göras om något Couple består av dansare av samma kön.
 • U-Turn Back görs så att man vrider sig mot varandra. Detta är viktigt i de fall callern lägger till Roll.
 • Brace Thru är en variation av Right & Left Thru. Courtesy Turn rörelsen görs antingen normalt (som ett Couple), eller individuellt (dvs, U-Turn Back). Om du gör en Courtesy Turn eller en U-Turn Back beror på om du är i ett Normal eller i ett Half-Sashayed Couple.
 • Brace Thru är mycket användbart för callern eftersom det kan fixa till könsproblem i en square. Efter en Brace Thru, är alla i Normal Facing Couples (Boy till vänster, Girl till höger).
 • 2012, döpte Callerlab om Half Breed Thru till Brace Thru.
 • Historisk notis: Den ursprungliga definitionen för Half Breed Thru hade en Pass Thru i stället för Right Pull By.

Brace Yourself [C4]: Från ett Couple bestående av en Boy och en Girl. Normal Couples Courtesy Turn eller Half-Sashayed Couple U-Turn Back. Slutar i ett Normal Couple. Detta är sista halvan av Brace Thru.

Cross Breed Thru [C4]: Från tillämpliga Facing Couples (eller en R-H Wave). Pass Thru; Normal Couples Left-Shoulder Partner Tag medan Half-Sashayed Couples 1/4 Out. Slutar i Couples rygg mot rygg.

CALLERLAB definition for Half Breed Thru

Choreography för Brace Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/halfbreedthru.php?level=A1&language=sweden
18-June-2024 08:10:18
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL