Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Brace Thru [A1]
   (Van Vanderwalker 1955)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z vhodných Facing Couples (páry čelem k sobě) a vhodných R-H Wave (pravých vln).

 1. Right Pull By;
 2. Normální páry (Boy vlevo, Girl vpravo) Courtesy Turn,
  Half-Sashayed Couples (Boy vpravo, Girl vlevo) U-Turn Back.

Konční v normálních párech čelem k sobě.

Brace Thru má dvě části.

Z Facing Couples:

 
   
před
Brace Thru
 po
Right Pull By
 po
Normální pár Courtesy Turn,
Half-Sashayed pár U-Turn Back
(hotovo)
Z R-H Wave:

 
   
před
Brace Thru
 po
Right Pull By
 po
Normální pár Courtesy Turn,
Half-Sashayed pár U-Turn Back
(hotovo)

Poznámky:
 • U figury Brace Thru záleží na pohlaví. Po Right Pull By musí každý pár sestávat z jednoho Boy a jedné Girl. Brace Thru nelze provést, pokud jeden pár sestává z tanečníků stejného pohlaví.
 • Při U-Turn Back točíte jeden k druhému. To je důležité v případě, že caller řekne Roll.
 • Brace Thru je variace Right & Left Thru. Courtesy Turn je buď provedeno normálně (jako pár), nebo individuálně (ve formě U-Turn Back). To, jestli děláte Courtesy Turn nebo U-Turn Back závisí na tom, zda jste v normálním páru nebo Half-Sashayed páru.
 • Figura Brace Thru je pro callery užitečná, protože řeší problém s rozházeným pohlavím. Po Brace Thru končí všichni v normálních párech čelem k sobe (Boy vlevo, Girl vpravo).
 • V roce 2012 byla figura Half Breed Thru přejmenována Callerlabem na Brace Thru.
 • Historická poznámka: Původní definice Half Breed Thru obsahovala Pass Thru místo Right Pull By.

Brace Yourself [C4]: Z páru sestávajícího z jednoho Boy a jedné Girl. Normální páry Courtesy Turn, Half-Sashayed Couples U-Turn Back. Končí v normálních párech. Jedná se o druhou polovinu Brace Thru.

Cross Breed Thru [C4]: Z vhodných Facing Couples (páry čelem k sobě) (a vhodných R-H Wave). Pass Thru; normální páry Left-Shoulder Partner Tag, Half-Sashayed páry 1/4 Out. Končí v Back-to-Back Couples (páry zády k sobě).

CALLERLAB definition for Half Breed Thru

Choreography for Brace Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/halfbreedthru.php?level=A1&language=czech
18-June-2024 07:49:59
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL