Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Brace Thru [A1]
   (Van Vanderwalker 1955)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From applicable Facing Couples or an applicable R-H Wave. EN: 10
Z vhodných Facing Couples (páry čelem k sobě) a vhodných R-H Wave (pravých vln). CZ: 10

 1. Right Pull By;
 2. Normal Couples (Boy on Left, Girl on Right) Courtesy Turn as
  Half-Sashayed Couples (Boy on Right, Girl on Left) U-Turn Back.
   EN: 20
  Normální páry (Boy vlevo, Girl vpravo) Courtesy Turn,
  Half-Sashayed Couples (Boy vpravo, Girl vlevo) U-Turn Back.
   CZ: 20

Ends in Normal Facing Couples. EN: 30
Konční v normálních párech čelem k sobě. CZ: 30

Brace Thru is a 2-part call. EN: 35
Brace Thru má dvě části. CZ: 35

Z Facing Couples:

 
   
před
Brace Thru
 po
Right Pull By
 po
Normal Couple Courtesy Turn
as Half-Sashayed Couple U-Turn Back EN: 40
Normální pár Courtesy Turn,
Half-Sashayed pár U-Turn Back CZ: 40
(hotovo)
Z R-H Wave:

 
   
před
Brace Thru
 po
Right Pull By
 po
Normal Couple Courtesy Turn
as Half-Sashayed Couple U-Turn Back EN: 40
Normální pár Courtesy Turn,
Half-Sashayed pár U-Turn Back CZ: 40
(hotovo)

Poznámky:
 • Brace Thru is a sex-dependent call. After the Right Pull By, each couple must consist of one Boy and one Girl. Brace Thru can not be done if any Couple consists of same-sex dancers. EN: 50
  U figury Brace Thru záleží na pohlaví. Po Right Pull By musí každý pár sestávat z jednoho Boy a jedné Girl. Brace Thru nelze provést, pokud jeden pár sestává z tanečníků stejného pohlaví. CZ: 50
 • The U-Turn Back is done by turning toward each other. This is important in case the caller adds a RollEN: 60
  Při U-Turn Back točíte jeden k druhému. To je důležité v případě, že caller řekne RollCZ: 60
 • Brace Thru is a variation of Right & Left Thru. The Courtesy Turn action is either done normally (as a Couple), or individually (i.e., U-Turn Back). Whether you do a Courtesy Turn or U-Turn Back depends respectively on whether you are a Normal or a Half-Sashayed Couple. EN: 70
  Brace Thru je variace Right & Left Thru. Courtesy Turn je buď provedeno normálně (jako pár), nebo individuálně (ve formě U-Turn Back). To, jestli děláte Courtesy Turn nebo U-Turn Back závisí na tom, zda jste v normálním páru nebo Half-Sashayed páru. CZ: 70
 • Brace Thru is useful for callers since it resolves sex-problems within the square. After a Brace Thru, everyone ends in normal Facing Couples (Boy on Left, Girl on Right). EN: 80
  Figura Brace Thru je pro callery užitečná, protože řeší problém s rozházeným pohlavím. Po Brace Thru končí všichni v normálních párech čelem k sobe (Boy vlevo, Girl vpravo). CZ: 80
 • In 2012, Callerlab renamed Half Breed Thru to Brace ThruEN: 85
  V roce 2012 byla figura Half Breed Thru přejmenována Callerlabem na Brace ThruCZ: 85
 • Historical note: The original definition of Half Breed Thru had a Pass Thru instead of a Right Pull By. EN: 90
  Historická poznámka: Původní definice Half Breed Thru obsahovala Pass Thru místo Right Pull By. CZ: 90

Brace Yourself [C4]:
From a Couple consisting of one Boy and one Girl. Normal Couples Courtesy Turn as Half-Sashayed Couples U-Turn Back. Ends in a Normal Couple. This is the last half of Brace ThruEN: 122
Z páru sestávajícího z jednoho Boy a jedné Girl. Normální páry Courtesy Turn, Half-Sashayed Couples U-Turn Back. Končí v normálních párech. Jedná se o druhou polovinu Brace ThruCZ: 122

Cross Breed Thru [C4]:
From applicable Facing Couples (or an applicable R-H Wave). Pass Thru; Normal Couples Left-Shoulder Partner Tag as Half-Sashayed Couples 1/4 Out. Ends in Back-to-Back Couples. EN: 123
Z vhodných Facing Couples (páry čelem k sobě) (a vhodných R-H Wave). Pass Thru; normální páry Left-Shoulder Partner Tag, Half-Sashayed páry 1/4 Out. Končí v Back-to-Back Couples (páry zády k sobě). CZ: 123

CALLERLAB definition for Half Breed Thru

Choreography for Brace Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/halfbreedthru.php?level=A1&language=czech&action=edit
17-July-2024 15:26:05
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL