Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Split Square Thru ({n}) [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split Square Thru (n) -- [A1]
   (Clarence Watson 1968)
A1:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace T-Bone, vytvořenou z Facing Couples poté, co jeden pár udělá otočku o 1/4 směrem k sobě (1/4 In), nebo dalších vhodných formací.

Ti, kdo mohou, Right Pull By and turn 1/4 čelem k neaktivním (1/4 In);
all Finish a Square Thru n (tzn. Left Square Thru n - 1).

Končí v Back-to-Back Couples.

Split Square Thru:
 

před
Split Square Thru
 
     
po
Ti, co se na sebe koukají, Right Pull By and
turn 1/4 čelem k neaktivním
 po
Left Pull By a 1/4 In
 po
Right Pull By a 1/4 In
 po
Left Pull By
(hotovo)

Split Square Thru 3:
 

     
před
Split Square Thru 3
  po
Ti, kdo mohou, Right Pull By and
turn 1/4 čelem k neaktivním
 po
Left Pull By a 1/4 In
 po
Right Pull By
(hotovo)

Poznámky:

  • Pokud není řečeno číslo, tak n = 4.
  • Z formace Squared Set jdou označení tanečníci doprostřed čtverylky, tam spolu začnou figuru a dokončí ji s neaktivními tanečníky.
  • Střídejte ruce (pravá, levá, pravá, levá).
  • Stejěnjako u Square Thru [Basic], každá část figury, kromě té poslední, sestává z Pull By and 1/4 In. Poslední část je Pull By (bez 1/4 In).
  • Tanečníci, kteří jsou na začátku neaktivní, začínají za levou ruku a dělají Square Thru o jednu ruku méně, než je řečené číslo.
  • Calleři občas u Split Square Thru pomohou slovy jako 'Start A' nebo 'Begin A' (např. Boys Start A Split Square Thru 3). Technically vzato ale tato slova nejsou potřeba.

Left Split Square Thru (n) [A1]: Začněte za levou ruku.

Split Square Thru (n) To A Wave [C1]: Split Square Thru a na poslední ruku Step To A Wave. Končí ve Wave. Pokud je n liché, je Wave pravá; pokud je n sudé, tak levá.

1/4 In [A1] (Jim Faulkenberry a Clarence Watson 1959): From a Couple or Mini-Wave. Otočte se namístě o 90° směrem k tanečníkovi vedle sebe. Končí ve Facing Dancers.

Square Thru (n) [Basic] (Bill Hansen 1957): Z formace Facing Couples (nebo R-H Wave). Right Pull By and 1/4 In; Left Pull By and 1/4 In; Right Pull By and 1/4 In; Left Pull By. Končí v Back-to-Back Couples. Pokud je řečeno číslo (např. Square Thru 2; Square Thru 3/4; kde 1/2 = 2 hands, and 3/4 = 3 hands), tak udělejte pull podle řečeného čísla, ale při poslední ruce nedělejte 1/4 In.

Split Square Chain Thru [A2]: Z vhodné formace T-Bone 2 x 2 a dalších vhodných formací. Kdo může Right Pull By and turn čelem k neaktivním; all Left Swing Thru; Left Turn Thru. Končí v Back-to-Back Couples.

Split [Square Thru] Concept [C1]: Z formace T-Bone. Ti, kdo se na sebe koukají (nebo ti v R-H Mini-Wave) Right Pull By and turn 1/4 čelem k neaktivním; pak všichni dokončí danou figuru. Například Split Dixie Style To A Wave: kdo může Right Pull By and turn 1/4 čelem k neaktivním; all Left Touch 1/4.

CALLERLAB definition for Split Square Thru

Choreography for Split Square Thru (n)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/splitsquarethru.php?language=czech&level=A1
15-October-2019 00:06:56
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.