Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split Square Thru ({n}) [A1]
   (Clarence Watson 1968)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från den T-Bone formation som fås från Facing Couples efter att ett Couple har vridit sig 1/4 för att titta på sin Partner (1/4 In), eller från andra tillämpliga formationer.

De som kan Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva (1/4 In);
alla Finish a Square Thru n (dvs., Left Square Thru n - 1).

Slutar i Couples rygg mot rygg.

Split Square Thru:

 
före
Split Square Thru
 
     
efter
De som tittar på varandra Right Pull By och
vrid 1/4 för att titta på de inaktiva
 efter
Left Pull By och 1/4 In
 efter
Right Pull By och 1/4 In
 efter
Left Pull By
(klart)
Split Square Thru 3:

 
     
före
Split Square Thru 3
  efter
De som kan Right Pull By och
vrid 1/4 för att titta på de inaktiva
 efter
Left Pull By och 1/4 In
 efter
Right Pull By
(klart)

Kommentarer:
  • Om ingen siffra anges, anta att n = 4.
  • Från en Static Square, går de utpekade dansarna in i mitten, börjar callet och avslutar med de inaktiva dansarna.
  • Använd alternerande händer (höger, vänster, höger, vänster).
  • Som med Square Thru [Basic], består varje del av callet utom den sista delen, av en Pull By och 1/4 In. Den sista delen är en Pull By utan en 1/4 In.
  • Dansare som initialt är inaktiva börjar med vänster hand och gör Square Thru en hand mindre än det givna antalet.
  • En del caller använder hjälpord som 'Start A' eller 'Begin A' när de callar Split Square Thru (t.ex, Boys Start A Split Square Thru 3). Tekniskt sett, behövs inte dessa extraord.

Left Split Square Thru (n) [A1]: Börja med vänster hand.

Split Square Thru (n) To A Wave [C1]: Split Square Thru men Step To A Wave på den sista handen. Slutar i en Wave. Om n är ett udda tal, är det en Right-hand Wave; om n är ett jämnt tal, är det en Left-hand Wave.

1/4 In [A1] (Jim Faulkenberry och Clarence Watson 1959): Från ett Couple eller Mini-Wave. Vrid 90° på stället mot dansaren bredvid. Slutar i Facing Dancers.

Square Thru (n) [Basic] (Bill Hansen 1957): Från Facing Couples (eller R-H Wave). Right Pull By och 1/4 In; Left Pull By och 1/4 In; Right Pull By och 1/4 In; Left Pull By. Slutar i Couples rygg mot rygg. Om en siffra anges (t.ex, Square Thru 2; Square Thru 3/4. 1/2 = 2; 3/4 = 3), gör då Pull By så många "händer", men gör inte 1/4 In efter den sista handen.

Split Square Chain Thru [A2]: Från en tillämplig T-Bone 2 x 2, eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Left Swing Thru; Left Turn Thru. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Split [Square Thru] Concept [C1]: Från en T-Bone uppställning. De som tittar på varandra (eller de som är i en R-H Mini-Wave) Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva dansarna; alla Finish det givna callet. Till exempel, Split Dixie Style To A Wave: de som kan Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Left Touch 1/4.

CALLERLAB definition for Split Square Thru

Choreography för Split Square Thru (n)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/splitsquarethru.php?level=A1&language=sweden
15-June-2024 00:00:33
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL