Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Clover | Cross Clover And {anything} [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Clover | Cross Clover And anything -- [A1]
   (Jack Lasry 1965)
A1:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z vhodných formací, ve kterých je jeden nebo více Out-Facing Couples, které na nikoho přímo nekoukají.

Clover And anything [A1]:
Out-Facing Couples (udělejte Step Ahead, pokud je to potřeba) Cloverleaf.
Ostatní (jděte více do středu, pokud je to potřeba, a) proveďte anything.

Cross Clover And anything [A1]:
Out-Facing Couples Cross Cloverleaf (jako jeden pohyb Half Sashay a Cloverleaf).
Ostatní (jděte více do středu, pokud je to potřeba, a) proveďte anything.

Clover And Touch 1/4:
 

   
před
Clover And Touch 1/4
 po
Out-Facing Couples
Cloverleaf
 po
New Centers Touch 1/4
(hotovo)

Clover And Hinge:
 

 
před
Clover And Hinge
 po

Cross Clover And Fan The Top:
 

 
před
Cross Clover And
Fan The Top
 po

Poznámky:

  • Ti, co dělají anything, musí nejdříve postoupit více doprostřed (pokud už tam nejsou) a teprve pak udělat anything.
  • Při Cross Clover And anything se tanečníci v Out-Facing Couples spolu míjejí levým ramenem, čili Belle při Half Sashay předchází před Beau.
  • Clover | Cross Clover And anything je občas použito z formací, ve kterých se všichni koukají ven (např. Completed Double Pass Thru po Centers Face Out). Z takové formace dělají Ends Cloverleaf a Centers dělají anything.

Výchozí formace pro Clover | Cross Clover And anything:
 

   

Criss Cross Clover And anything [NOL]: Out-Facing Couples Cross Cloverleaf and Half Sashay, osttaní (move in a) provedou anything.

Wheel And anything [C1] (Herb Lamster): Z vhodných formací, ve kterých je jeden nebo více Out-Facing Couples, které na nikoho přímo nekoukají. Out-Facing Couples (nejrpve Step Ahead, pokud je potřeba, a ) vně kruhu Promenade 1/4 (As Couples 1/4 Left; Counter Rotate 1/4; As Couples 1/4 In). Ostatní (move in blíže ke středu, pokud je potřeba, a) provedou anything.

CALLERLAB definition for Clover and (Anything)
CALLERLAB definition for Cross Clover And (Anything)

Choreography for Clover | Cross Clover And anything

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/cloverand.php?language=czech&level=A1
13-October-2019 20:31:29
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.