Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Out Roll Circulate [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Out Roll Circulate -- [A2]
   (autor neznámý)
A2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Parallel Lines, ve kterých se dva Ends z každé řady koukají každý opačným směrem.

Out-Facing Ends Circulate, ostatní Flip (180°) o jednu pozici směrem k uvolněné koncové pozici.

Končí v Parallel Lines.

Z Waves:
 

   
před
Out Roll Circulate
 po
1/2
  (hotovo)

Z Two-Faced Lines:
 

   
před
Out Roll Circulate
 po
1/2
  (hotovo)

Z Lines of 3:
 

   
před
Out Roll Circulate
 po
1/2
  (hotovo)

Poznámky:

  • Out-Facing Ends ('Out-Rollers') by se měli identifikovat tím, že zvednou ruku aneboněco vykřiknout (třeba "já" nebo "in"), aby ostatní v řadě věděli, kterým směrem se mají pohybovat.
  • Nehýbejte se, dokud se 'Out-Roller' ve vaší řadě neidentifikuje a vy víte, kterým směrem jít.
  • Část těch, co nejsou Out-Roller, je Flip (180°) o jednu pozici v řadě směrem na uvolněné místo. Tato akce je občas popisována jako 'Run' nebo alternativně jako jeden pohyb otočka o 1/4 směrem k pozici Out-Roller, krok dopředu na další pozici a další otočka o 1/4 stejným směrem, jako na začátku.
  • Po Out Roll Circulate mohou všichni udělat Roll.
  • Každá Line může mít pouze jednoho Out-Facing End. Pokud jste In-Facing End nebo stojíte vedle něj, jděte směrem ke vzdálenější koncové pozici.
  • Figura Out Roll Circulate může být provedena z libovolné Line, pokud caller určí, kdo má být 'Out-Roller'. Například z formace Out-Facing Lines může říct caller Prefer the End Boy for an Out Roll Circulate. V takovém případě dělá End Boy Circulate (nebo Trade na vzdálený konec), ostatní Flip (180°) o jednu pozici směrem k 'preferovanému' konci.

 
před
Prefer the End Belle
for an Out Roll Circulate
 po

 
před
Prefer the Very Centers
for an Out Roll Circulate
 po

In Roll Circulate [A2]: Z formace Parallel Lines, ve kterých jsou všichni Ends do středu stejným ramenem. In-Facing Ends Circulate, ostatní Flip (180°) o jednu pozici směrem k uvolněné koncové pozici. Končí v Parallel Lines.

Here Comes The Judge [C2] (Ralph Pavlik 1968): Z formace Line (obvykle ze čtyř tanečníků), ve kterých se Ends koukají stejným směrem. End Belle (koncový nejvíce vpravo) dělají svou část Ends Trade, ostatní Run o jednu pozici směrem k pozici End Belle's. Končí v Line. Here Comes The Judge je totéž co Prefer the End Belle for an Out Roll Circulate.

Sock It To Me [C2] (Holman Hudspeth 1968): Z vhodné Line. Prefer the End Beau for an Out Roll Circulate.

Zoom Roll Circulate [C4]: Z formace Parallel Lines, ve kterých jsou všichni Ends do středu stejným ramenem. Out-Facing Ends Zoom, ostatní Flip (180°) o jednu pozici směrem k uvolněné koncové pozici. Končí v Parallel Lines.

Out Roll To A Diamond [C4]: Z formace Parallel Lines, ve kterých se dva Ends z každé řady koukají každý opačným směrem. Out-Facing Ends a Centers vedle nich dělají svou část Out Roll Circulate, ostatní úkrok stranou směrem do středu (tím se stanou Centers) a Hinge. Končí v Twin Diamonds.

Out Roll To A Wave [C4]: Z formace Twin Diamonds nebo Parallel Lines, ve kterých Ends každého diamantu koukají opačným směrem. Oba Ends dělají svoji část Out Roll Circulate, Centers beze směru pohledu úkrok směrem k uvolněnému místu a Hinge. Twin Diamonds končí v Parallel Lines; Parallel Lines končí v C1 Phantom formaci.

Animation for Out Roll Circulate

CALLERLAB definition for Out-Roll Circulate

Choreography for Out Roll Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/outrollcirculate.php?language=czech&level=A2
21-October-2019 10:53:30
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.