Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Prefer CONCEPT [C1V]
   (autor neznámý)
C1V:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Prefer CONCEPT nemá jasnou definici a ve většině případů záleží na figuře, se kterou je použit.

Obecně platí, že 'Preferred' (preferovaní, upřednostňovaní) tanečníci udělají buď první část figury, nebo danou část figury, nebo nejvíce jasnou nebo aktivní část figury. Caller obvykle řekne 'Prefer the někoho: figura' nebo 'někdo is (je) Preferred: figura.'. Caller také může říct, kterou část figury mají Preferred tanečníci dělat.

Níže jsou uvedeny příklady.

In Roll Circulate, Out Roll Circulate:
Preferred tanečníci jsou In Roller nebo Out Roller.

Explode The Line, Explode And anything:
Preferred tanečníci Step Ahead; všichni 1/4 In; atd.

Checkpoint anything By anything:
Preferred tanečníci dělají první anything a skončí venku.

Checker Board | Box anything:
Preffered tanečníci dělají Trade.

Stack The Line:
všichni 1/4 In; Preffered tanečníci jsou na druhou stranu.

Protože Prefer CONCEPT je z podstaty nejasný, musí být caller specifický ve zdělení, kdo s kým co dělá. Například ve dvou posledních příkladech může caller říct:

  • Prefer the anyone to do the Trade: all Checker Board | Box anything
  • Prefer the anyone as Leads: all Stack the Line

Další způsob použití Prefer CONCEPT je určení, jakou použít ruku nebo směr v případě konfliktu. Například:

 
před
Prefer The Very Ends
for an Out Roll Circulate
 po
   
před
Prefer The Beaus
for an Explode The Line
 po
Beaus Step Ahead,
všichni 1/4 In & srovnat se do Facing Couples
 po
Right Pull By
(hotovo)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1V:     

https://www.ceder.net/def/prefer.php?language=czech
14-June-2024 15:21:52
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL