Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Out Roll Circulate [A2]
   (autor neznámý)
A2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From Parallel Lines in which the Ends of each Line are facing opposite directions. EN: 10
Z formace Parallel Lines, ve kterých se dva Ends z každé řady koukají každý opačným směrem. CZ: 10

Out-Facing Ends Circulate as the Others Flip (180°) one position down the line toward the vacated End position. EN: 20
Out-Facing Ends Circulate, ostatní Flip (180°) o jednu pozici směrem k uvolněné koncové pozici. CZ: 20

Ends in Parallel Lines. EN: 30
Končí v Parallel Lines. CZ: 30

Z Waves:

 
   
před
Out Roll Circulate
 po
1/2
  (hotovo)
Z Two-Faced Lines:

 
   
před
Out Roll Circulate
 po
1/2
  (hotovo)
Z Lines of 3:

 
   
před
Out Roll Circulate
 po
1/2
  (hotovo)

Poznámky:
 • Out-Facing Ends (the 'Out-Rollers') should identify themselves by raising a hand, and/or making a noise (e.g., whistle, yell "me") so that the other dancers in their line know toward which end to move. EN: 40
  Out-Facing Ends ('Out-Rollers') by se měli identifikovat tím, že zvednou ruku aneboněco vykřiknout (třeba "já" nebo "in"), aby ostatní v řadě věděli, kterým směrem se mají pohybovat. CZ: 40
 • Don't move until the 'Out-Roller' in your Line identifies themself and you know which way to go. EN: 50
  Nehýbejte se, dokud se 'Out-Roller' ve vaší řadě neidentifikuje a vy víte, kterým směrem jít. CZ: 50
 • The non-Out-Roller's part is to Flip (180°) one position down the line toward the vacated End position. This action is sometimes described as a 'Run' or alternatively, as one movement, turn 1/4 toward the Out-Rollers starting spot, step forward into the next position, and turn another 1/4 toward your initial turning direction. EN: 60
  Část těch, co nejsou Out-Roller, je Flip (180°) o jednu pozici v řadě směrem na uvolněné místo. Tato akce je občas popisována jako 'Run' nebo alternativně jako jeden pohyb otočka o 1/4 směrem k pozici Out-Roller, krok dopředu na další pozici a další otočka o 1/4 stejným směrem, jako na začátku. CZ: 60
 • Everyone can Roll after an Out Roll CirculateEN: 70
  Po Out Roll Circulate mohou všichni udělat RollCZ: 70
 • Each Line can only have one Out-Facing End. If you're the In-Facing End or adjacent dancer, move toward the far End position. EN: 80
  Každá Line může mít pouze jednoho Out-Facing End. Pokud jste In-Facing End nebo stojíte vedle něj, jděte směrem ke vzdálenější koncové pozici. CZ: 80
 • Out Roll Circulate can be done from any Line, anywhere, if the caller designates who is preferred as the 'Out-Roller'. For example, from Out-Facing Lines, the caller could say Prefer the End Boy for an Out Roll Circulate. In this case, the End Boy does a Circulate (or a Trade to the far End), as the Others Flip (180°) one position toward the 'preferred' End's original position. EN: 90
  Figura Out Roll Circulate může být provedena z libovolné Line, pokud caller určí, kdo má být 'Out-Roller'. Například z formace Out-Facing Lines může říct caller Prefer the End Boy for an Out Roll Circulate. V takovém případě dělá End Boy Circulate (nebo Trade na vzdálený konec), ostatní Flip (180°) o jednu pozici směrem k 'preferovanému' konci. CZ: 90

 
před
Prefer the End Belle
for an Out Roll Circulate
 po
 
před
Prefer the Very Centers
for an Out Roll Circulate
 po

In Roll Circulate [A2]:
From Parallel Lines in which the Ends all have their right-shoulder toward the center, or all have their left-shoulder toward the center. In-Facing Ends Circulate as the Others Flip (180°) one position down the line toward the vacated End position. Ends in Parallel Lines. EN: 366
Z formace Parallel Lines, ve kterých jsou všichni Ends do středu stejným ramenem. In-Facing Ends Circulate, ostatní Flip (180°) o jednu pozici směrem k uvolněné koncové pozici. Končí v Parallel Lines. CZ: 366

Here Comes The Judge [C2] (Ralph Pavlik 1968):
From a Line (usually of 4) in which both Ends are facing the same direction. The End Belle (Right-most End) do your part Ends Trade, as the Others Run one position towards the original End Belle's position. Ends in a Line. Here Comes The Judge is the same as Prefer the End Belle for an Out Roll Circulate. EN: 367
Z formace Line (obvykle ze čtyř tanečníků), ve kterých se Ends koukají stejným směrem. End Belle (koncový nejvíce vpravo) dělají svou část Ends Trade, ostatní Run o jednu pozici směrem k pozici End Belle's. Končí v Line. Here Comes The Judge je totéž co Prefer the End Belle for an Out Roll Circulate. CZ: 367

Sock It To Me [C2] (Holman Hudspeth 1968):
From an applicable Line. Prefer the End Beau for an Out Roll Circulate. EN: 368
Z vhodné Line. Prefer the End Beau for an Out Roll Circulate. CZ: 368

Zoom Roll Circulate [C4]:
From Parallel Lines in which the Ends all have their right-shoulder toward the center, or all have their left-shoulder toward the center. Out-Facing Ends Zoom as the Others Flip (180°) one position down the line toward the vacated End position. Ends in Parallel Lines. EN: 369
Z formace Parallel Lines, ve kterých jsou všichni Ends do středu stejným ramenem. Out-Facing Ends Zoom, ostatní Flip (180°) o jednu pozici směrem k uvolněné koncové pozici. Končí v Parallel Lines. CZ: 369

Out Roll To A Diamond [C4]:
From Parallel Lines in which the Ends of each Line are facing opposite directions. Out-Facing Ends and adjacent Centers do your part of Out Roll Circulate as the Others slide sideways toward the Center (to become Centers) and Hinge. Ends in Twin Diamonds. EN: 370
Z formace Parallel Lines, ve kterých se dva Ends z každé řady koukají každý opačným směrem. Out-Facing Ends a Centers vedle nich dělají svou část Out Roll Circulate, ostatní úkrok stranou směrem do středu (tím se stanou Centers) a Hinge. Končí v Twin Diamonds. CZ: 370

Out Roll To A Wave [C4]:
From Twin Diamonds or Parallel Lines in which the Ends of each Diamond or Line are facing opposite directions. Ends do your part of Out Roll Circulate as Centers move toward the vacated End position (without changing your facing direction) and Hinge. Twin Diamonds end in Parallel Lines; Parallel Lines end in a C1 Phantom position. EN: 371
Z formace Twin Diamonds nebo Parallel Lines, ve kterých Ends každého diamantu koukají opačným směrem. Oba Ends dělají svoji část Out Roll Circulate, Centers beze směru pohledu úkrok směrem k uvolněnému místu a Hinge. Twin Diamonds končí v Parallel Lines; Parallel Lines končí v C1 Phantom formaci. CZ: 371

Animation for Out Roll Circulate

CALLERLAB definition for Out-Roll Circulate

Choreography for Out Roll Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/outrollcirculate.php?language=czech&level=A2&action=edit
21-July-2024 22:00:07
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL