Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Motivate [A2]
   (Lee Kopman 1973)
A2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From Parallel Waves or other applicable formations. EN: 10
Z formace Parallel Waves a dalších vhodných formací. CZ: 10

 1. Circulate;
 2. Centers Cast Off 3/4 as the Ends 1/2 Circulate; EN: 20
  Centers Cast Off 3/4, Ends 1/2 Circulate; CZ: 20
 3. Center 4 Star 1/2 as Outsides Trade; EN: 30
  Center 4 Star 1/2, Outsides Trade; CZ: 30
 4. Those who meet Cast Off 3/4 as Others move up EN: 40
  Ti, kdo se potkají, Cast Off 3/4, ostatní move up. CZ: 40
  (Phantom Hourglass Circulate).

Parallel Waves end in Parallel Waves. EN: 50
Parallel Waves končí v Parallel Waves. CZ: 50

Z Parallel Waves:

 
před
Motivate
 
     
po
Circulate
 po
Centers Cast Off 3/4
jako Ends 1/2 Circulate
 po
Centers Star 1/2
jako Outsides Trade
 po
Those who meet Cast Off 3/4
as Others move up. EN: 60
Ti, kdo se potkají, Cast Off 3/4,
ostatní move up. CZ: 60
(hotovo)

Poznámky:
 • Depending upon the starting formation, the Outsides Trade could be from a Mini-Wave or a Couple; the Star could be normal or facing; and the final Cast Off 3/4 could be an Arm Turn or a 'Push' Cast. EN: 70
  V závislosti na výchozí formaci může být Trade pro Outsides buď z mini-vlny nebo z páru. Hvězda může být normální nebo facing. Poslední Cast Off 3/4 může být Arm Turn nebo 'Push' Cast. CZ: 70
 • From Parallel Waves, the Lead Center does a Circulate then Cast Off 3/4. This is a 5/4 turn in the middle. As such, it's easy to get disoriented and inadvertently get thrown into the star, when instead you should do the Trade on the outside. When dancing, think about doing a Circulate, pause momentarily to orient yourself and re-evaluate your position, then Cast Off 3/4. EN: 80
  Z formace Parallel Waves dělá středový Leader Circulate a Cast Off 3/4, což představuje otočku o 5/4. Díky tomu může snadno ztratit orientaci a nevyhnutelně skončit ve hvězdě, místo aby dělal Trade s někým venku. Při tancování myslete na to, že uděláte Circulate, pak se na chvilku zastavíte, zorientujete a pak uděláte Cast Off 3/4. CZ: 80
 • The first part of a Motivate is a Circulate, which for the Centers, is not necessarily a Box Circulate. Sometimes Motivate is called from the setup obtained from Parallel Waves after the Centers Box Counter Rotate 1/4. We believe that the caller should give extra words when starting from this formation, such as 'Centers start in a Box' or 'Initially Concentric' so that the Centers do a Box Circulate instead of an (all 8) Circulate. EN: 90
  První část Motivate je Circulate, který nemusí být pro Centers vždy ve variantě Box Circulate. Někdy je Motivate callerován z formace, která se získá z Parallel Waves poté, co Centers udělají Box Counter Rotate 1/4. Věříme, že caller by měl v této situaci říct pár slov navíc, jako třeba 'Centers start in a Box' nebo 'Initially Concentric', aby Centers udělali Box Circulate namísto (all 8) Circulate. CZ: 90
 • Don't turn the center star until there are 4 dancers in it. Should you turn the star prematurely, the missing dancer will never be able to catch up, and the square will subsequently break down. EN: 100
  Nezačínejte točit hvězdu dříve, než jsou v ní všichni čtyři tanečníci. Pokud začnete moc brzo, chybějící tanečník už nebude mít šanci se zapojit a čtverylka se rozpadne. CZ: 100
 • Motivate requires cooperation and teamwork. When weaker or unsure dancers are in your square, you may need to give them a little extra time to see the formation or to get into the star. Don't plow through doing your part and hope they will catch up. Wait for them, so the entire square can successfully complete the call. EN: 110
  Při provádění Motivate spolu musí všichni spolupracovat. Pokud máte ve čtverylce někoho slabšího nebo nejistého, dejte mu trochu času navíc, aby viděl formaci nebo měl čas se dostat do hvězdy. Nedělejte slepě svou část doufaje, že se ostatní chytnou. Počktejte na ně, aby celá čtverylka měla šanci provést figuru úspěšně. CZ: 110
 • The dancers in the star who eventually line up for the final Cast Off 3/4 should raise their outside hand as soon as they determine that they will meet for the final Cast Off 3/4. Raising your hand identifies you to the Outside dancer, thus making it easier for that dancer to determine with whom to work for the final Cast Off 3/4. EN: 120
  Ti tanečníci ve hvězdě, kteří nakonec skončí v řadě a budou dělat Cast Off 3/4, by měli zvednout ruku hned, jak zjistí, že jsou to oni, co budou Cast Off 3/4 dělat. Zvednutím ruky se identifikujete koncovému tanečníkovi, který bude vědět, s kým má pracovat. CZ: 120

Varianty:

Motivate, Star 1/4 (or 3/4, or Don't Turn The Star)EN: 130
Motivate, Star 1/4 (nebo 3/4 nebo Don't Turn The Star)CZ: 130

Z neobvyklá formace:

 
před
Motivate
 
     
po
Circulate
 po
Centers Cast Off 3/4
jako Ends 1/2 Circulate
 po
Centers (Facing) Star 1/2
jako Outsides Trade
 po
Those who meet Cast Off 3/4
as Others move up. EN: 140
Ti, kdo se potkají, Cast Off 3/4,
ostatní move up. CZ: 140
(hotovo)

anything Motivate [C2]:
Do the anything call; then Finish Motivate (Ends 1/2 Circulate as Centers Cast Off 3/4; Center Star|Diamond Circulate twice as Others Trade; those who meet Cast Off 3/4 as Others move up as in Phantom Hourglass Circulate). Usually ends in Parallel Waves. The anything call replaces the first Circulate. If the anything call ends with the words 'Circulate' or 'Rotate 1/4', those words are omitted. For example, In Roll Motivate is an In Roll Circulate; Centers Cast Off 3/4 as the Ends 1/2 Circulate; Center 4 Star 1/2 as Outsides Trade; Those who meet Cast Off 3/4 as Others move up. EN: 413
Figura anything nahrazuje první Circulate. Pokud anything končí slovem 'Circulate' nebo 'Rotate 1/4', jsou tato slova vypuštěna. Například In Roll Motivate je In Roll Circulate; Centers Cast Off 3/4, Ends 1/2 Circulate; Center 4 Star 1/2, Outsides Trade; Ti, kdo se potkají, Cast Off 3/4, ostatní move up. CZ: 413

CALLERLAB definition for Motivate

Choreography for Motivate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/motivate.php?language=czech&level=A2&action=edit
15-June-2024 00:37:03
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL