Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Recycle [from Facing Couples] [A2]
   (Lee Kopman 1974)
A2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Facing Couples.

Beaus 1/2 Box Circulate and Right-face U-Turn Back, Belles Left Dodge and Veer Left.

Končí v R-H Wave (pravá vlna).

   
před
Recycle
 po
Beaus 1/2 Box Circulate jako
Belles Left Dodge
(mezivýsledek)
  po
Původní Beaus right-face
U-Turn Back,
původní Belles Veer Left
(hotovo)

Poznámky:
  • Z formace R-H Wave calleři často říkají Recycle Twice. Je to plynulá kombinace, ve které začnete a skončíte s tím samým tanečníkem.
  • Figura Recycle [z formace Facing Couples] je velmi podobná figuře Veer Left následované Ends Run.

Proč existují dvě různé figury pojmenované Recycle?

Původní idea Recycle byla figura dnes na C1 známá jako All 8 Recycle, která začíná a končí ve formaci 1/4 Tag. Centers dělají Mainstreamovou verzi Recycle, ale dělají ji více do šířky, aby skončili jako vnější pár. Outsides se přesunou do středu a udělají A2 verzi Recycle a skončí uprostřed ve vlně.

Později bylo "objeveno", že v rámci All 8 Recycle opravdu existují dvě různé figury, a že tyto dvě figury mohou být prováděny separátně. Proto dnes máme dvě verze Recycle.

Box Recycle [C1]: Z formace Facing Couples, Mini-Wave Box a Box sestávající z R-H Mini-Wave a jednoho In-Facing Couple. Ti, co jsou v páru, dělají svou část (Facing) Recycle, ti, co jsou Mini-Wave, dělají Leaders Trail Off, Trailers 1/2 Box Circulate and U-Turn Back tak, že se točí směrem ke středu své formace. Končí ve Wave.

Split Recycle [C1]: Z vhodných formací. Obě formace 2 x 2 udělají Box Recycle.

All 8 Recycle [C1] (Lee Kopman 1974): Z formace 1/4 Tag (nebo Squared Set nebo Thar). Tanečníci ve vlně Recycle. Jdou větším obloukem než normálně tak, aby skončili jako vnější pár. Outside se posunou do středu, udělají Box Recycle a skončí uprostřed ve Wave (vlně). 1/4 Tag končí v 1/4 Tag.

Recycle [Mainstream] (Lee Kopman 1974): Z formace Wave. Centers Fold za Ends a všichni se dorovnají do Mini-Wave Box; Box Counter Rotate 1/4; Roll. Končí ve Facing Couples.

Cross Cycle [C3B]:

Z Two-Faced Line (Joe Chiles 1975):
  1. Centers Cross Fold a všichni se dorovnají do Box;
  2. Box Counter Rotate 1/4;
  3. Roll.
Končí ve Facing Couples.

Z vhodné formace 2 x 2 (tzn. Facing Couples nebo Mini-Wave Box):
Jako jeden pohyb (Facing nebo Box) Recycle & Slither. Končí v Two-Faced Line.

Counter Point [C4]: Z vhodných formací. Centers Recycle, Outsides Counter Rotate 1/4.

CALLERLAB definition for Recycle

Choreography for Recycle [from Facing Couples]

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/recycle_a2.php
26-May-2024 21:23:33
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL