Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Checkmate The Column [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Checkmate The Column -- [A2]
   (H.P. Williams 1975)
A2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z vhodných 2 x 4 Columns.

První dva tanečníci (#1 a #2) Circulate o 4 místa & 1/4 In. Poslední dva tanečníci (#3 a #4) 2x Circulate, 1/4 In, & Circulate.

Normal Columns končí v Parallel Two-Faced Lines.

Z R-H Columns:
 

 
před
Checkmate
 po

Z L-H Columns:
 

 
před
Checkmate
 po

Z Full Tag:
 

 
před
Checkmate
 po

Z Zero Tag:
 

 
před
Checkmate
 po

Poznámky:

  • První dva tanenčíci by měli jít 4x Column Circulate ve velkém oblouku. Tento pohyb je občas popisován jako Single File Promenade 1/2 Way & Veer Left|Right. Pohyb začíná a je cítěn jako pohyb, který dělá Beau při Track 2.
  • Pouze první dva tanečníci mohou dělat Roll.
  • První dva tanečníci (#1 a #2) končí spolu v páru a poslední dva tanečníci (#3 a #4) spolu v páru. Leader z každého tandemu (#1 a #3) končí jako Ends, a Trailers z každého tandemu (#2 a #4) končí jako Centers ve výsledných Lines. Je důležité vytvořit tyto páry jak nejdříve je to možné.
    • Pro první dva tanečníky je plynulejší, pokud tancují Checkmate jako Trail Off, vytvoří pár, pak Couples Circulate and Bend The Line.
    • Pro poslední dva tanenčíky je plynulejší, pokud tancují Checkmate jako Double Pass Thru, Face In, spojí ruce v páru a Couples Circulate.

Single Checkmate [C3A]: Z formace 2 x 2. Leaders Box Circulate twice and 1/4 In (Box Transfer), Trailers Box Circulate, 1/4 In, and Box Circulate. Končí v 2 x 2.

 
před
Single Checkmate
 po

3 By 1 Checkmate [C2] (Willard Orlich): Z formace Columns. První tři tanečníci Column Circulate o čtyři pozice & 1/4 In, tanečníci #4 Circulate o tři 3 pozice, 1/4 In, & Circulate. Končí v Parallel 3 & 1 Lines.

 
před
3 By 1 Checkmate
 po

Checkover [C1] (Al Appleton 1978): Z formace Columns. První dva tanečníci Checkmate The Column, poslední dva krok dopředu a zformují Box (Circulate), Cast Off 3/4, Slither and As Couples Extend. Končí v Parallel Two-Faced Lines.

CALLERLAB definition for Checkmate

Choreography for Checkmate The Column

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/checkmate.php?language=czech&level=A2
18-October-2019 23:30:12
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.