Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Slip | Slide | Swing | Slither [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Slip | Slide | Swing | Slither -- [A2]
   (Lee Kopman a Floyd Butterbaugh 1966)
A2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Wave (a dalších vhodných formací čtyř tanečníků).

Slip:
Centers Arm Turn 1/2.

Slide:
Koncoví si se středovým tanečníkem vedle sebe vymění místa, úkrok dělají čelem k sobě.

Swing:
Koncový se středovým tanečníkem vedle sebe Arm Turn 1/2.

Slither:
Centers si spolu vymění místa, úkrok dělají čelem k sobě.

před
Slip-Slide-Swing-Slither
 
     
po
Slip
 po
Slide
 po
Swing
 po
Slither
(hotovo)

Poznámky:

 • Swing znamená 'koncový se středovým vedle sebe Arm Turn 1/2'. Nezaměňujte Swing s Basicovou figurou Swing (your Partner). Arm Turn 1/2 se dělá buď z pravých nebo levých mini-vln. Proto nezaměňujte Swing s figurou Swing Thru, která vždy začíná za pravou ruku.
 • Při Slide a Slither tanečníci nemění směr pohledu, protože jen dělají úkrok čelem k sobě. Při Slip a Swing tanečníci mění směr pohledu o 180°.
 • Jedná se o čtyři separátní figury, které nejsou vždy callerovány ve stejném pořadí, ale jsou často vysloveny všechny najednou. Například (z formace Wave): Slip-Slide-Swing-Slither. Je callerova zodpovědnost říct takovou kombinaci, kterou lze provést plynule. Příklad často používaných kombinací: 1) Slip-Slide; 2) Swing-Slither. Obě kombinace byste měli být schopni plynule zatancovat.
 • Tanečníci by měli spojit figury do jednoho plynulého pohybu. Například při Slip-Slide je divné udělat Slip (Centers Arm Turn 1/2), zastavit se a pak udělat Slide (centers si čelem k sobě vymění místa). Je mnohem lepší spojit obě figury do jednoho pohybu - začít Slip, těsně před dokončení začít úkrok stranou (centers ven, koncoví dovnitř) a dostoupit do koncové pozice.
 • Při tancování často celá hala opakuje řečené figury - tanečníkům to pomáhá uvědomit si, která figura je další na řadě.
 • Z formace Mini-Wave Columns jsou figury Slip a Slither legální, i když spíše jako legrácka. Na druhou stranu figury Swing a Slide legální nejsou, protože v nich musí Ends pracovat spolu s Centers.
 • Swing a Slip nejsou legální z formace Facing Dancers. Ti, co figuru provádějí, musí být v mini-vlně. Není například legální dělat Swing z formace Eight Chain Thru.
 • Z formace Wave je Slide totéž co Spread [Plus].
 • Figury Slip a Slither mohou být také provedeny z formací Diamond, Single 1/4 Tag a "Z". Centers jsou v těchto formacích v Mini-Wave a mohou dělat Arm Turn 1/2 nebo si čelem k sobě vyměnit místa.
 • Mnoho kombinací už jsou samostatné figury. Např.:

  • Slip-Slide: Centers Cross Run
  • Swing-Slither: Switch The Wave
  • Slip-Slide-Slip: Mix

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Slip

po
Centers Slip

Někteří calleři se snaží tanečníkům pomoci a neustále říkají fráze jako Centers Slip nebo Centers Slither, i když ve skutečnosti myslí Slip nebo Slither. Tyto fráze mohou být zavádějící, protože slovo 'Centers' identifikuje a aktivuje pouze Center 4. Pokud (aktivní) Centers nejsou ve vlně nebo jiné vhodné formaci, pak nemohou udělat ani Slip, ani Slither. Představte si například z formace Parallel Waves figuru Centers Slip: caller identifikuje Centers, kteří jsou ve formaci Box, ale Slip z boxu nedává smysl. Také z formací Twin Diamonds nebo Tidal Wave jsou Slip (nebo Slither) a Centers Slip (nebo Centers Slither) zcela odlišné figury!

CALLERLAB definition for Slide
CALLERLAB definition for Slip
CALLERLAB definition for Slither
CALLERLAB definition for Swing

Choreography for Slip | Slide | Swing | Slither

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/slipslideswingslither.php?language=czech&level=A2
21-October-2019 10:52:54
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.