Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Galaxy Formation | Circulate [C1]
   (Bobbie Keefe 1976)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

En Galaxy FORMATION består av en Box innanför en Diamond. Detta är motsatsen till en Hourglass FORMATION som består av en Diamond innanför en Box.

Galaxy Circulate [C1]: Från en Galaxy. 'Circulate path' för en Galaxy har 8 positioner. Gå fram till nästa position i din Galaxy (Box dansarna går till den outside Diamond position som de tittar mot och Diamond dansarna går framåt till nästa Center position). Den nya riktning du tittar åt bestäms av dansaren som står på den position dit du skall gå. Du måste antingen titta åt samma håll som den dansaren (dvs du följer hans eller hennes rygg) eller 180° i motsatt riktning (facing Galaxy Circulate). Det innebär att det håll du tittar åt kommer att ändras med 90° och ibland inte alls. Från en normal R-H eller L-H Galaxy, resulterar trafikmönstret för en Galaxy Circulate i att alla dansarna rör sig antingen medsols eller motsols. Om inga dansare kommer till samma position slutar Galaxy Circulate i en Galaxy.

Galaxy FORMATION

 
En Galaxy ser ut så här.

Kommentarer:
  • De 4 Outside dansarna kallas ofta för 'Points' i en Galaxy.
  • I Outside Diamond, finns det inga Centers och inga Points (det är därför inte tillåtet att calla någonting som Outsides Concentric Flip The Diamond).

Från en Galaxy:

 
 
före
Galaxy Circulate
 efter
Från en Facing Galaxy:

 
 
före
Galaxy Circulate
 efter

Se också

CALLERLAB definition for Galaxy Formation
CALLERLAB definition for Galaxy Circulate

Choreography för Galaxy Formation | Circulate

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/galaxy.php?level=master&language=sweden
23-July-2024 04:01:26
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL