Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

En Galaxy FORMATION består af en Center-Box og en udvendig Diamond. Dette er det modsatte af en Hourglass FORMATION der består af en udvendig Box og en indvendig Diamond.

Galaxy Circulate [C1]: Fra Galaxy Formation: Cirkulationsmønsteret i en Galaxy består af 8 punkter. Man cirkulerer til næste position i Galaxy'en som vist nedenfor (Box-dansere cirkulerer fremad til den udvendige Diamond-position , og Diamond-danseren cirkulerer fremad til den næste Center-Box position) Din nye ansigtsretning er bestemt af danseren der står på den plads du cirkulerer til. Du skal enten have samme ansigtsretning som denne danser (gå efter ryggen), eller modsat ansigtsretning (ved Facing Galaxy Circulate). Det betyder at nogle gange vil din ansigtsretning skifte 90°C og andre gange ikke skifte overhovedet. Fra en Right Hand eller Left Hand Galaxy formation vil traffik mønsteret enten være med eller mod uret. Hvis ingen dansere optager den samme plads, ender Galaxy Circulate i en ny Galaxy

Galaxy FORMATION

 
En Galaxy ser sådan ud

Noter:

Fra en Galaxy:

 
 
før
Galaxy Circulate
 efter
Fra en Facing Galaxy:

 
 
før
Galaxy Circulate
 efter

See also

https://www.ceder.net/def/galaxy.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.