Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Unwrap The {formation} [C2]
   (Jim Rager 1976)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From the given formationEN: 10
Z dané formace formationCZ: 10

The two dancers who are closest to the Center of the set and who are facing in lead the Unwrap by walking straight ahead (moving slightly inward as necessary) to become #1 in a Column. Other dancers do formation Circulates until reaching the lead dancer's starting position & then walk straight ahead to follow the lead dancer. EN: 20
Dva tanečníci, kteří jsou nejblíže středu čtverylky a koukají dovnitř, vedou Unwrap tak, že jdou přímo rovně (případně trochu divnitř, pokud je zapotřebí) a stanou se #1 v Column. Ostatní tanečníci dělají formation Circulates dokud se nedostanou na původní pozici vedoucího tanečníka, odkud pokračují už jen rovně za vedoucím tanečníkem. CZ: 20

Ends in Columns. EN: 30
Končí v Columns. CZ: 30

Poznámky:
 • Those leading the Unwrap should raise a hand to identify themselves so that the other dancers in their formation can follow them. EN: 40
  Ti, co vedou Unwrap, by se měli zvednutím ruky identifikovat, aby ostatní věděli, koho následovat. CZ: 40
 • Dancers leading the Unwrap walk forward without changing their facing direction. EN: 50
  Tanečníci vedoucí Unwrap jdou rovně beze změny směru pohledu. CZ: 50
 • The caller can designate someone other than the default dancer to lead the Unwrap. This designated dancer walks straight ahead as the others do formation Circulates until they reach a designated dancer's starting position, after which they walk straight ahead. EN: 60
  Caller může označit někoho jiného, kdo povede Unwrap. Tento označený tanečník jde rovně, ostatní dělají formation Circulates do doby, než se dostanou na jeho místo, odkud pokračují rovně. CZ: 60
 • The formation can be EN: 70
  formation může být CZ: 70
 • From some formations (such as Twin Diamonds or an Hourglass), dancers need to slide together to form compact Columns. For example, from Twin Diamonds, if the Trailing Point simply walks straight ahead and everyone else follows, the resulting Columns are not immediately adjacent (there is some space between the laterally adjacent dancers). Dancers must slide together (dodge inward) to form compact Columns. EN: 80
  Z něktyerých formací (např. Twin Diamonds) se tanečníci musí posunout k sobě, aby utvořili kompaktní Columns. Třeba z Twin Diamonds, kdyby šel trailing point rovně a všichni ostatní za ním, tak by hned nevznikly kompaktní Columns. Tanečníci se musí posunout k sobě a zarovnat. CZ: 80

Unwrap The Galaxy  ( a
lead EN: 90
zavádějí CZ: 90
)

 
 
před
Unwrap The Galaxy
 po
Unwrap The Butterfly  ( a
lead EN: 90
zavádějí CZ: 90
)

 
 
před
Unwrap The Butterfly
 po
Unwrap The Diamonds  ( a
lead EN: 90
zavádějí CZ: 90
)

 
 
před
Unwrap The Diamonds
 po
Very Centers lead Unwrap The Diamonds  ( a
lead EN: 90
zavádějí CZ: 90
)

 
 
před
Very Centers lead
Unwrap The Diamonds
 po
Unwrap The Diamonds (from Facing Diamonds)

Note: on this example, carefully do your part.
Dancers end on the same spot and therefore take Right-hands. EN: 100
Poznámka: v tomto případě jde každý opatrně svou část.
Tanečníci skončí na stejném místě, proto dostoupí do pravé mini-vlny. CZ: 100


 
 
před
Unwrap The Diamonds
 po

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU

(both start from Offset Diamonds): EN: 110
(oboje začíná ve formaci Offset Diamonds): CZ: 110
 • Offset Unwrap The Diamonds:
  Ends in Offset Columns. EN: 120
  Končí v Offset Columns. CZ: 120
 • Unwrap The Offset Diamonds:
  Ends in normal Columns. EN: 130
  Končí v normálních Columns. CZ: 130

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Offset Unwrap The Diamonds

po
Unwrap The Offset Diamonds

Wrap To A formation [C3A] (Lee Kopman 1976):
From Columns. #1 dancer 1/2 Split Circulate and Phantom formation Circulate 2 as the #2 dancer Circulate, 1/2 Split Circulate and Phantom formation Circulate as the #3 dancer Circulate 2 & 1/2 as the #4 dancer Circulate 3; all adjust as necessary to end in the given formationEN: 196
Z formace Columns. TaneÄŤník #1 udÄ›lá 1/2 Split Circulate and Phantom formation Circulate 2, taneÄŤník #2 Circulate, 1/2 Split Circulate and Phantom formation Circulate, taneÄŤník #3 dancer Circulate 2 & 1/2, taneÄŤník #4 dancer Circulate 3; V pĹ™ípadÄ› potĹ™eby se všichni dorovnají do dané formationCZ: 196

CALLERLAB definition for Unwrap The (Formation)

Choreography for Unwrap The formation

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/unwrap.php?language=czech&level=C2&action=edit
27-February-2024 00:09:46
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL