Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triangle Formation | Identification [C1]
   (Lee Kopman)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Triangle FORMATION [C1]: Triangle (v překladu trojúhelník) je formace tří tanečníků, z nichž dva tvoří základnu (Base) a jeden vrchol (Apex).

Ve formaci Tandem-Based Triangle tvoří základnu (Base) Generalized Tandem; ve formaci Wave-Based Triangle tvoří základnu Generalized Couple.

Triangle FORMATION
 
Tandem-Based Triangle Wave-Based Triangle

= Apex tanečník (tanečník na vrcholu), a = Base tanečník (v základně).

Triangle IDENTIFICATION (z vybraných formací):

 
   
Galaxy Hourglass 1/4 Diamond setup

Tandem-Based Triangles:

,,   a   ,,.

  Wave-Based Triangles:

,,   a   ,,.

Poznámka: Base tanečníci nemusí stát vedle sebe. Například ve formaci Hourglass výše, Base tanečníci ve Wave-Based Triangle jsou daleko od sebe.

Triangle Circulate [C1]: Z formace Triangle. Jděte dopředu na další pozici v Triangle a v případě potřeby se otočte tak, abyste koukali stejným směrem (nebo opačným, pokud se jednalo o facing Triangle Circulate), jako tanečník, který na té pozici stál původně.

Tandem-Based Triangle Circulate:

 
 
před
Triangle Circulate
 po
Wave-Based Triangle Circulate:

 
 
před
Triangle Circulate
 po

Poznámka: Stejně jako u Box Circulate nebo Diamond Circulate, když děláte Triangle Circulate, udržujte stále stejnou orientaci formace (tzn. mějte stále stejné rameno do středu Triangle).

Inpoint | Outpoint Triangle IDENTIFICATION [C1]: Z formace Twin Diamonds: In | Out-Facing Point je vrchol (Apex) Trianglu. Druhý Point stejného diamantu se musí dívat na druhou stranu.

 
Inpoint Triangles Outpoint Triangles

Inside Triangle IDENTIFICATION [C1]: Když zaignorujete dva outside tanečníky, máte na každé straně Triangle.

Outside Triangle IDENTIFICATION [C1]: Když zaignorujete Very Centers, máte na každé straně Triangle.

Inside Triangles

 
 
Outside Triangles

 
 

In | Out-Center Triangle IDENTIFICATION [C1V]: Z formace Point-to-Point Diamonds. In | Out-Facing Center je vrchol (Apex) Trianglu. Tato identifikace je používána velmi zřídka.

 
In-Center Triangles Out-Center Triangles

anyone-Point Triangle IDENTIFICATION [C1V]: Z formace Twin Diamonds. Tato identifikace může být použita v případě, že se oba points koukají stejným směrem.

 
Beau-Point Triangles Belle-Point Triangles

anyone-Based Triangles IDENTIFICATION [C1V]: Ve formacích jako třeba C1 Phantoms je několik možných Trianglů. anyone jsou základna (Base) Trianglu.

V následujícím diagramu se = Boy a = Girl.

anyone-Based Triangle IDENTIFICATION:

 

Boy-Based Triangles:

,,   a   ,,.

  Girl-Based Triangles:

,,   a   ,,.

"L" FORMATION [C4]: Formace "L" je formace tří tanečníků, kterou lze získat z 2 x 2 po odstranění libovolného tanečníka.

"L" FORMATION
 
před
"L" Circulate
 po

CALLERLAB definition for Triangle Formation / Triangle Circulate
CALLERLAB definition for Tandem-Based Triangle Calls

Choreography for Triangle Formation | Identification

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/triangleidentification.php?language=czech
19-April-2024 23:41:17
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL