Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Triangle Formation | Identification [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triangle Formation | Identification -- [C1]
   (Lee Kopman)
C1:     

Jazyk: or                 All   
   edit def

Triangle FORMATION [C1]:

A Triangle is a 3-dancer formation consisting of 2 Base dancers and an Apex dancer. EN: 10
Triangle (v překladu trojúhelník) je formace tří tanečníků, z nichž dva tvoří základnu (Base) a jeden vrchol (Apex). CZ: 10

In a Tandem-Based Triangle the Base dancers form a Generalized Tandem; in a Wave-Based Triangle, the Base dancers form a Generalized Couple. EN: 20
Ve formaci Tandem-Based Triangle tvoří základnu (Base) Generalized Tandem; ve formaci Wave-Based Triangle tvoří základnu Generalized Couple. CZ: 20

Triangle FORMATION

 
Tandem-Based Triangle Wave-Based Triangle

=

Apex dancer, EN: 30
Apex tanečník (tanečník na vrcholu), CZ: 30
a =
Base dancers. EN: 40
Base tanečník (v základně). CZ: 40

Triangle IDENTIFICATION

(from selected setups): EN: 50
(z vybraných formací): CZ: 50

 
   
Galaxy Hourglass 1/4 Diamond setup

Tandem-Based Triangles:

,,   a   ,,.

  Wave-Based Triangles:

,,   a   ,,.

Note: The Base dancers need not be adjacent. E.g., from the Hourglass formation shown above, the Base dancers of the Wave-Based Triangle are far apart. EN: 60
Poznámka: Base tanečníci nemusí stát vedle sebe. Například ve formaci Hourglass výše, Base tanečníci ve Wave-Based Triangle jsou daleko od sebe. CZ: 60

Triangle Circulate [C1]:

From a Triangle. Move forward to the next position within the Triangle, turning as necessary to take the original facing direction (or original opposite facing direction, if it is a facing Triangle Circulate) of the dancer who was originally there. EN: 70
Z formace Triangle. Jděte dopředu na další pozici v Triangle a v případě potřeby se otočte tak, abyste koukali stejným směrem (nebo opačným, pokud se jednalo o facing Triangle Circulate), jako tanečník, který na té pozici stál původně. CZ: 70

Tandem-Based Triangle Circulate:
 

 
před
Triangle Circulate
 po

Wave-Based Triangle Circulate:
 

 
před
Triangle Circulate
 po

Note: As with a Box Circulate or Diamond Circulate, when doing a Triangle Circulate, maintain the handedness of the formation (i.e., keep the same shoulder toward the Center of the Triangle). EN: 80
Poznámka: Stejně jako u Box Circulate nebo Diamond Circulate, když děláte Triangle Circulate, udržujte stále stejnou orientaci formace (tzn. mějte stále stejné rameno do středu Triangle). CZ: 80

Inpoint | Outpoint Triangle IDENTIFICATION [C1]:

From Twin Diamonds: the In | Out-Facing Point is the Apex of a Triangle. The other Point of the same Diamond must be facing the opposite direction. EN: 90
Z formace Twin Diamonds: In | Out-Facing Point je vrchol (Apex) Trianglu. Druhý Point stejného diamantu se musí dívat na druhou stranu. CZ: 90

 
Inpoint Triangles Outpoint Triangles

Inside Triangle IDENTIFICATION [C1]:

Ignoring the outside two dancers, there is a Triangle on each side. EN: 100
Když zaignorujete dva outside tanečníky, máte na každé straně Triangle. CZ: 100

Outside Triangle IDENTIFICATION [C1]:

Ignoring the Very Centers, there is a Triangle on each side. EN: 110
Když zaignorujete Very Centers, máte na každé straně Triangle. CZ: 110

Inside Triangles
 

 

Outside Triangles
 

 

In | Out-Center Triangle IDENTIFICATION [C1V]:

From Point-to-Point Diamonds. The In | Out-Facing Center is the Apex of a Triangle. This identification is rarely used. EN: 120
Z formace Point-to-Point Diamonds. In | Out-Facing Center je vrchol (Apex) Trianglu. Tato identifikace je používána velmi zřídka. CZ: 120

 
In-Center Triangles Out-Center Triangles

anyone-Point Triangle IDENTIFICATION [C1V]:

From Twin Diamonds. This identification can be used when both points of the Diamond are facing the same direction. EN: 130
Z formace Twin Diamonds. Tato identifikace může být použita v případě, že se oba points koukají stejným směrem. CZ: 130

 
Beau-Point Triangles Belle-Point Triangles

anyone-Based Triangles IDENTIFICATION [C1V]:

From setups such as C1 Phantoms where there are several possible Triangles. The anyone dancers are the Base dancers of a Triangle. EN: 140
Ve formacích jako třeba C1 Phantoms je několik možných Trianglů. anyone jsou základna (Base) Trianglu. CZ: 140

In the following diagrams, EN: 150
V následujícím diagramu se CZ: 150
= Boy and EN: 160
= Boy a CZ: 160
= Girl. EN: 170
= Girl. CZ: 170

anyone-Based Triangle IDENTIFICATION:
 

Boy-Based Triangles:

,,   a   ,,.

  Girl-Based Triangles:

,,   a   ,,.

"L" FORMATION [C4]:
An "L" is a 3-dancer formation that can be obtained from a 2 x 2 after removing any one of the dancers. EN: 558
Formace "L" je formace tří tanečníků, kterou lze získat z 2 x 2 po odstranění libovolného tanečníka. CZ: 558

"L" FORMATION

 
před
"L" Circulate
 po

CALLERLAB definition for Triangle Formation / Triangle Circulate
CALLERLAB definition for Tandem-Based Triangle Calls

Choreography for Triangle Formation | Identification

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/triangleidentification.php?language=czech&action=edit
18-June-2019 18:50:45
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.