Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Turn To A Line [C2]
   (autor neznámý)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z vhodné formace 2 x 2.

Jako jeden pohyb Zig-Zag, dokončete The Tag (Tandem Step Thru) a otočte se o 1/4 stejným směrem, jako na začátku.

Formace, která není T-Bone 2 x 2, končí v obecné ředě.

Z Tandem Couples:

 
 
před
Turn To A Line
 po
Z Inverted Box:

 
 
před
Turn To A Line
 po

Poznámky:
  • Přemýšlejte o tom jako Leaders Right, Trailers Left. Pohyb je ve směru hodinových ručiček vzhledem ke středu formace 2 x 2.
  • Tanečníci, kteří začnou vedle sebe, vedle sebe i skončí, a budou se držet za druhé ruce než na začátku.
  • Turn To A Line je téměř přesný protiklad k Turn & Deal, tancuje se hodně podobně (tzn. 'Turn-Step-Turn').

Zig-Zag [A2] (Bill Shymkus a Jack Lasry 1968): Z obecného Tandemu a dalších vhodných formací. Leaders 1/4 Right, Trailers 1/4 Left. Obecný Tandem konÄŤí v pravé Mini-Wave.

Single Turn To A Line [C3A]: Z formace Tandem dancers, Facing dancers nebo Back-to-Back dancers. Jako jeden pohyb Zig-Zag, Step Thru, a otočka o 1/4 stejným směrem jako na začátku. Končí v Couple nebo Mini-Wave.

 
před
Single Turn To A Line
 po
 
před
Single Turn To A Line
 po
 
před
Single Turn To A Line
 po

Triple Turn [C4]: Z formace non-T-Bone 2 x 2. Turn To A Line; Turn & Deal; Turn To A Line. Končí v Line. Triple Turn má tři části.

CALLERLAB definition for Turn to a Line

Choreography for Turn To A Line

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/turntoaline.php?language=czech&level=C2
15-June-2024 22:24:35
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL