Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{anything} Coordinate | Motivate | Percolate | Perk Up [C2]
   (autor neznámý)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Nahraďte první Circulate dané figury (Coordinate, Motivate, Percolate nebo Perk Up) figurou anything. Pokud je anything Circulate, slovo Circulate se vynechává. POkud je anything (Split) Counter Rotate 1/4, vynechává se "Rotate 1/4". Způsob, jakým caller figury řekne, je velmi důležitý. Pokud řekne Scoot Back (pauza) Motivate, pak udělejte Scoot Back a celý Motivate. Nicméně pokud řekne Scoot Back Motivate jako jednu frázi, pak nahraďte první Circulate figury Motivate figurou Scoot Back. Někteří calleři používají ještě po figuře anything příponu "er's", aby bylo jasné, o co jde (např. Scoot Backer's Motivate). Daná figura (Coordinate, Motivate, Percolate nebo Perk Up) musí začínat Circulate.

anything Coordinate [C2]: Figura anything nahrazuje první Circulate.

anything Motivate [C2]: Figura anything nahrazuje první Circulate. Pokud anything končí slovem 'Circulate' nebo 'Rotate 1/4', jsou tato slova vypuštěna. Například In Roll Motivate je In Roll Circulate; Centers Cast Off 3/4, Ends 1/2 Circulate; Center 4 Star 1/2, Outsides Trade; Ti, kdo se potkají, Cast Off 3/4, ostatní move up.

anything Percolate [C2]: Proveďte figuru anything; pak Finish Percolate (1/2 Circulate; Center Line Hinge & Cross, ostatní Any Hand Turn Thru). Obvykle končí v Back-to-Back Lines nebo T-Bones.

anything Perk Up [C2]: Proveďte figuru anything; pak Finish Perk Up (1/2 Split Circulate; Center Line Hinge, Circulate & Trade, ostatní (Concentric) Circulate 2x). Obvykle končí v Parallel Two-Faced Lines. Figura anything nahrazuje první Circulate.

Split Counter Coordinate:

 
   
před
Split Counter Coordinate
 po
Split Counter Rotate 1/4
 po
Finish Coordinate
(hotovo)
In Roll Perk Up:

 
     
před
In Roll Perk Up
 po
In Roll Circulate
 po
1/2 Split Circulate
 po
Outsides Circulate 2x
jako Centers Hinge, Circulate & Trade
(hotovo)
Counter Motivate:

 
     
před
Counter Motivate
 po
Counter Rotate 1/4
 po
Centers Cast Off 3/4
jako Ends 1/2 Circulate
 po
celé figuře
Hinger's Percolate:

 
     
před
Hinger's Percolate
 po
Hinge
 po
1/2 Circulate
 po
Centers Hinge & Cross
jako Outsides Turn Thru
(hotovo)

Poznámky:
  • Výhoda tohoto konceptu spočívá v tom, že umožňuje callerovi používat tyto figury z mnohem více výchozích formací (např. z Formace Twin Diamonds: Flip The Diamond Motivate; z formace Tidal Wave: Spin The Topper's Percolate).
  • Figura anything nahrazuje pouze první Circulate, nikoliv 1/2 Circulate, který může následovat. Například Split Coordinate znamená Split Circulate a následně 1/2 All 8 Circulate: nezačínejte Split Circulate 1 & 1/2.
  • Pokud je figura anything Circulate v dané formaci, jako třeba Triple Box Circulate, pak může znít výsledný povel poněkud zmateně (např. Triple Box Coordinate). V takovém případě děláte ve formaci Triple Box pouze Circulate, pak dokončete figuru normálně (ne v Triple Box). Na C3A používají calleři Initially CONCEPT, jako třeba Initially Triple Box Coordinate, aby bylo jasné, že v dané formaci se dělá pouze první Circulate.

CALLERLAB definition for (Anything) Concept

Choreography for anything Coordinate | Motivate | Percolate | Perk Up

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/anythinganything.php?language=czech&level=C2
14-July-2024 06:19:24
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL