Definitions of Square Dance Calls and Concepts
{anything} & Circle ({fraction}) [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

anything & Circle (fraction) -- [C2]
   (autor neznámý)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z vhodných formací.

Všichni nebo Center 4 provedou figuru anything. Outside 6 se posunou o jednu pozici jako při Swing & Circle 1/4.

Směr posunu pro Outside 6 (po nebo proti směru hodinových ručiček) záleží na směru pohledu tanečníků, kteří skončí po figuře anything jako koncoví z Center 4. Po dokončení & Circle 1/4 se v případě potřeby Outsides 4 srovnají tak, aby skončili jako pár koukající dovnitř. Opakujte celý pohyb (včetně figury anything) pro každou 1/4 (např. pokud je fraction 3/4, proveďte celý pohyb třikrát). Pokud je figura bez fraction, proveďte celý pohyb čtyřikrát.

   
před
All 8 Recycle & Circle 1/4
 po
All 8 Recycle
 po
Outside 6 move up
(hotovo)

       
před
Switch & Circle 1/2
 po
Center 4 Switch
 po
Outside 6 move up
 po
Center 4 Switch
 po
Outside 6 move up
(hotovo)

Poznámky:

  • Swing & Circle fraction [C1] je totéž co Swing-Slip & Circle fraction.
  • Koncová formace pro Center 4 může být Line, Diamond nebo jiná vhodná formace čtyř tanečníků. Například z formace 1/4 Diamond (Diamond mezi In-facing Couples) může caller callerovat Diamond Circulate & Circle 1/4.
  • Směr posunu koncových tanečníků se může po každé čtvrtině změnit. Například z formace R-H 1/4 Tag: Mix & Circle 1/2 znamená Centers Mix (končí v L-H Wave); Outside 6 se posunou proti směru hodinových ručiček o jednu pozici; Centers Mix (končí v R-H Wave); Outside 6 se posunou o jednu pozici po směru hodinových ručiček. Protože takové použití & Circle fraction je pro tanečníky poněkud divné, používají ho calleři většinou jenom jako legrácku.
  • Protože figura anything může být dělána jak všemi osmi tanečníky, tak poiuze Center 4, caller by měl jasně říct, kdo ji má dělat. Například kdo u figury U-Turn Back & Circle 1/4 dělá U-Turn Back? Všichni nebo jen Center 4? Možná by se mělo zadefinovat, že anything platí jen pro Center 4, pokud daná figura nevyžaduje interakci i s outsides?

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

  • Mix & Circle 1/2:
    Centers Mix; Outside 6 move up; Centers Mix; Outside 6 move up.
  • Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4:
    Centers Mix; Outside 6 move up; Outside 6 move up.

Mix & Circle 1/2:
 

       
před
Mix & Circle 1/2
 po
Centers Mix
 po
Outside 6 move up
 po
Centers Mix
 po
Outside 6 move up
(hotovo)

Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4:
 

     
před
Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4
 po
Centers Mix
 po
Outside 6 move up
 po
Outside 6 move up
(hotovo)

Viz také Swing & Circle [C1].

CALLERLAB definition for (Anything) and Circle (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography for anything & Circle (fraction)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/anythingandcircle.php?language=czech&level=C2
21-October-2019 05:36:08
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.