Printer friendly version
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts  (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Swing & Circle (fraction) -- [C1]
   (Holman Hudspeth 1969)
C1:     

Jazyk:
or                 All   
   view (admin)

Z formace Double Pass Thru, 1/4 Tag a dalších vhodných formací.

Centers (pokud už nejsou vě vlně, tak Step To A Wave) Swing-Slip; Outside 6 se posunou po směru hodinových ručiček (pokud koncoví ve vlně uprostřed koukají po směru hodinových ručiček) nebo proti směru hodinových ručiček (pokud koncoví ve vlně uprostřed koukají proti směru hodinových ručiček) o jednu pozici a zarovnají se do formace 1/4 Tag.

   
před
Swing & Circle 1/4
 po
Centers Swing-Slip
 po
Outside 6 jdou o jednu pozici ve směru hodinových ručiček.
(hotovo)
před
Swing & Circle 1/2
 
     
po
Centers Swing-Slip
 po
Outside 6 se posunou
 po
Centers Swing-Slip
 po
Outside 6 se posunou
(hotovo)

Poznámky:
  • Opakujte výše popsaný pohyb pro každou danou část (fraction). Pokud není fraction daná, opakujte výše popsaný pohyb čtyřikrát.
  • CALLERLAB definice umožňuje provedení i z formace Twin Diamonds.
  • Noví Outsides končí vždy v páru koukajícím dovnitř bez ohledu na výchozí formaci.

Viz také anything & Circle fraction [C2].

CALLERLAB definition for Swing and Circle (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography for Swing & Circle (fraction)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/swingandcircle.php?language=czech
10-May-2021 12:09:38
Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.