Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Swing & Circle ({fraction}) [C1]
   (Holman Hudspeth 1969)
All levels:     

Language:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Fra en Double Pass Thru, 1/4 Tag, 3/4 Tag, eller en Wave mellem 2 Mini-Waves.

Centers laver Step-To-A-Wave hvis ikke allerede i én) og laver Swing - Slip; De udvendige 6 dansere bevæger sig derefter én position med uret (hvis Ends i Waven vender ansigtet med uret) eller mod uret (hvis Ends i Waven vender ansigtet mod uret) og justerer således man ender i en 1/4 Tag. Ovenstående er en Swing and Circle 1/4 - bliver der eks. kaldt Swing and Circle 1/2 gøres det hele 2 gange som vist nedenfor.

   
før
Swing & Circle 1/4
 efter
Centers Swing-Slip
 efter
Outside 6 har bevæget sig én position med uret
(færdig)
før
Swing & Circle 1/2
 
     
efter
Centers Swing-Slip
 efter
Outside 6 move
 efter
Centers Swing-Slip
 efter
Outside 6 move
(færdig)

Noter:
  • Gentag sekvensen de given fraktioner. Er ingen fraktion givet gentager man sekvensen 4 gange.
  • The CALLERLAB definition allows Twin Diamonds as a starting position.
  • Husk at slutpositionen for hver sekvens altid er 1/4 Tag.

See also anything & Circle fraction [C2].

CALLERLAB definition for Swing and Circle (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography for Swing & Circle (fraction)

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/swingandcircle.php?level=master&language=denmark
21-June-2024 12:56:57
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL