Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Swing & Circle ({fraction}) [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Swing & Circle (fraction) -- [C1]
   (Holman Hudspeth 1969)
All levels:     

Jazyk: or                 All   
   view (admin)

Z formace Double Pass Thru, 1/4 Tag a dalších vhodných formací.

Centers (pokud už nejsou vě vlně, tak Step To A Wave) Swing-Slip; Outside 6 se posunou po směru hodinových ručiček (pokud koncoví ve vlně uprostřed koukají po směru hodinových ručiček) nebo proti směru hodinových ručiček (pokud koncoví ve vlně uprostřed koukají proti směru hodinových ručiček) o jednu pozici a zarovnají se do formace 1/4 Tag.

   
před
Swing & Circle 1/4
 po
Centers Swing-Slip
 po
Outside 6 jdou o jednu pozici ve směru hodinových ručiček.
(hotovo)

před
Swing & Circle 1/2
 
     
po
Centers Swing-Slip
 po
Outside 6 se posunou
 po
Centers Swing-Slip
 po
Outside 6 se posunou
(hotovo)

Poznámky:

  • Opakujte výše popsaný pohyb pro každou danou část (fraction). Pokud není fraction daná, opakujte výše popsaný pohyb čtyřikrát.
  • CALLERLAB definice umožňuje provedení i z formace Twin Diamonds.
  • Noví Outsides končí vždy v páru koukajícím dovnitř bez ohledu na výchozí formaci.

Viz také anything & Circle fraction [C2].

CALLERLAB definition for Swing and Circle (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography for Swing & Circle (fraction)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/swingandcircle.php?level=master&language=czech
15-October-2019 04:58:59
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.