Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Swing & Circle ({fraction}) [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Swing & Circle (fraction) -- [C1]
   (Holman Hudspeth 1969)
All levels:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från en Double Pass Thru, 1/4 Tag, eller andra tillämpliga formationer.

Centers (Step To A Wave om de inte redan är i en Wave) Swing-Slip; Outside 6 rör sig medsols (om End på Center Wave har medsols ansiktsriktning) eller motsols (om End på Center Wave har motsols ansiktsriktning) en position inom Outside Six och justerar om nödvändigt för att sluta i en 1/4 Tag.

   
före
Swing & Circle 1/4
 efter
Centers Swing-Slip
 efter
Outside 6 rör sig en position medsols
(klart)

före
Swing & Circle 1/2
 
     
efter
Centers Swing-Slip
 efter
Outside 6 rör sig
 efter
Centers Swing-Slip
 efter
Outside 6 rör sig
(klart)

Kommentarer:

  • Upprepa rörelsen ovan det antal gånger som anges av fraction. Om ingen fraction ges, upprepa rörelsen ovan 4 gånger.
  • CALLERLAB definitionen tillåter Twin Diamonds som startformation.
  • De nya Outsides slutar alltid som ett In-Facing Couple, oberoende av hur startformationen såg ut.

Se också anything & Circle fraction [C2].

CALLERLAB definition for Swing and Circle (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography för Swing & Circle (fraction)

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/swingandcircle.php?level=master&language=sweden
21-October-2019 09:39:10
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.