Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Once Removed Concept [C2]
   (Norm Poisson 1976)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Rozdělte celkovou formaci podél dlouhé osy na jednotlivé roviny (např. formace 1x8 má osm rovin. Formace 2x4 má čtyři roviny). Tanečníci vždy ob jednu rovinu pracují spolu. Po provedení figury musí tanenčíci z jedné sady rovin skončit ve stejné sadě jako na začátku.

 
Z formace 2 x 4 jsou
the Once Removed dancers
ve formaci 2 x 2
  Z formace 1 x 8 jsou Once Removed dancers
ve formaci 1 x 4.
 
 
Odtud jsou Once Removed
tanečníci ve formaci Diamond
(nebo Single 1/4 Tag)
  Odtud jsou Once Removed tanečníci
ve formaci Diamond (nebo Single 1/4 Tag), zatímco
Once Removed tanečníci jsou ve formaci 2 x 2.

Na C2 se Once Removed většinou omezuje na jednoduché figury neměnící tvar a začínající z formací 2 x 4 nebo 1 x 4. Z formace 2 x 2 pracují tanečníci podobně jako ve formaci (Interlocked) Blocks [C1].

Viz Block FORMATION [C1], kde najdete seznam figur prováděných z formace 2 x 2 a neměnících tvar.

Once Removed Touch 1/4:

 
 
před
Once Removed Touch 1/4
 po

Příklady způsobů provedení:

Once Removed Right & Left Thru

Z formace (starting) Double Pass Thru: Centers Pass Thru; všichni Right Pull By; noví Centers Pass Thru; všichni Courtesy Turn.

Z formace Facing Lines: Všichni Right Pull By; Centers Half Sashay; všichni Courtesy Turn; Centers Half Sashay.

Další příklady:

Once Removed Square Thru

Toto se provádí podobně jako v Blocks [C1]. To znamená všichni udělají Pull By a příslušným tanečníkem a jdou až na jeho místo. Pak Face In.

Z formace Facing Lines. Right Pull By; Face In; Centers (Left-shoulder) Pass Thru; všichni Left Pull By & noví Centers (Left-shoulder) Pass Thru; všichni Face In; Right Pull By; Face In; Centers (Left-shoulder) Pass Thru, všichni Left Pull By & noví Centers (Left-shoulder) Pass Thru. Končí v Completed Double Pass Thru.

Z formace Double Pass Thru: Centers Pass Thru; všichni Right Pull By; Centers Pass Thru; všichni Face In; Left Pull By Face In; Centers Pass Thru; všichni Right Pull By; Centers Pass Thru; všichni Face In; Left Pull By. Končí v Back-to-Back Lines.
Once Removed Square Chain Thru

Jelikož Square Chain Thru [A1] je složitá figura, začněte ji Once Removed, dokončete na každé straně a poté se noví centers přesunou na druhou stranu.

Z formace Facing Lines: Right Pull By; Face In & Centers Pass Thru; všichni Left Swing Thru; Left Turn Thru; Centers Pass Thru. Končí v Completed Double Pass Thru.

Z formace Double Pass Thru: Centers Pass Thru; všichni Square Chain Thru; Centers Half Sashay. Končí v Back-to-Back Lines.

Poznámky:
  • Okamžitě poté, co uslyšíte 'Once Removed', určete zeď, které má vaše Once Removed formace blíže. Také si všimněte, kteří tanečníci do vaší formace patří, abyste věděli, kdo bude patřit do výsledné formace v případě, že figura změní tvar formace.

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU (NEPROPADEJTE PANICE... toto použití se dělá od C3 výše)

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
As Couples Once Removed Hinge
 po
Once Removed As Couples Hinge

V prvním příkladě As Couples předchází Once Removed, tudíž nejdříve musíte určit kdo s kým tvoří pár ( a fungují jako jeden tanečník; a fungují jako jeden tanečník, atd.) a pak tyto páry nechat pracovat Once Removed (tudíž pracuje s ).

V druhém příkladu Once Removed předchází As Couples, proto nejdříve musíte určitě kdo je ve vaší Once Removed formaci ( , , , a jsou v jedné skupině; , , , a jsou v druhé) a pak pracovat As Couples (tudíž je Couple pracující s Couple .).

Viz také

CALLERLAB definition for Once Removed Concept

Choreography for Once Removed Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/onceremoved.php?language=czech&level=C2
22-July-2024 22:27:07
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL