Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Once Removed Concept [C2]
   (Norm Poisson 1976)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Dela hela formationen längs dess långaxel i plan med dansare (t.ex, en 1 x 8 har åtta plan; en 2 x 4 har fyra plan). Dansare som upptar vartannat plan arbetar tillsammans för att göra det givna callet. Vid slutet av det givna callet måste dansarna från en uppsättning av plan sluta inom sin ursprungliga uppsättning av plan.

 
Från en 2 x 4,
är Once Removed dansarna
i en 2 x 2
  Från en 1 x 8, är Once Removed dansarna
i en 1 x 4
 
 
Härifrån, är Once Removed
dansarna i en Diamond
(eller Single 1/4 Tag)
  Härifrån, är Once Removed dansarna
i en Diamond (eller Single 1/4 Tag), medan
Once Removed dansarna är i en 2 x 2

På C2, är Once Removed primärt begränsat till att göra enkla (dvs, icke-shape-changing) call från en 2 x 4 eller en 1 x 4. Från en 2 x 2, arbetar dansarna på liknande sätt som de gör i (Interlocked) Blocks [C1].

See Block FORMATION [C1] för en lista på icke-shape-changing call från en 2 x 2.

Once Removed Touch 1/4:

 
 
före
Once Removed Touch 1/4
 efter

Exempel på trafikmönster:

Once Removed Right & Left Thru

Från (starting) Double Pass Thru. Centers Pass Thru; alla Right Pull By; Nya Centers Pass Thru; alla Courtesy Turn.

Från Facing Lines. Alla Right Pull By; Centers Half Sashay; alla Courtesy Turn; Centers Half Sashay.

Fler exempel på trafikmönster:

Once Removed Square Thru

Detta görs som i Blocks [C1]. Dvs, gör varje Pull By med rätt dansare (gå till dennes position) och gör sedan Face In.

Från Facing Lines. Right Pull By; Face In; Centers (vänster axel) Pass Thru; alla Left Pull By & nya Centers (vänster axel) Pass Thru; alla Face In; Right Pull By; Face In; Centers (vänster axel) Pass Thru, alla Left Pull By & nya Centers (vänster axel) Pass Thru. Slutar i en Completed Double Pass Thru.

Från Double Pass Thru: Centers Pass Thru; alla Right Pull By; Centers Pass Thru; alla Face In; Left Pull By Face In; Centers Pass Thru; alla Right Pull By; Centers Pass Thru; alla Face In; Left Pull By. Slutar i Lines rygg mot rygg.
Once Removed Square Chain Thru

Eftersom Square Chain Thru [A1] är ett invecklat call, börja callet Once Removed, avsluta callet på varje sida och låt sedan de nya Centers gå till den andra sidan.

Från Facing Lines. Right Pull By; Face In & Centers Pass Thru; alla Left Swing Thru; Left Turn Thru; Centers Pass Thru. Slutar i en Completed Double Pass Thru.

Från Double Pass Thru. Centers Pass Thru; alla Square Chain Thru; Centers Half Sashay. Slutar i Lines rygg mot rygg.

Kommentarer:
  • Omedelbart efter att ha hört orden 'Once Removed', avgör vilken vägg din Once Removed uppställning är närmast och gör en "minnesanteckning" vilka dansare som är i din Once Removed uppställning så att om callet är en shape-changer du vet vilka som hör hemma i den resulterande Once Removed uppställningen.

JÄMFÖR FÖLJANDE (drabbas inte av panik...denna använding görs bara på C3 eller högre.)

Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
efter
As Couples Once Removed Hinge
 efter
Once Removed As Couples Hinge

I det första exemplet, föregår As Couples Once Removed, därför måste du först bestämma vem som är i Couples med vem ( och agerar som en dansare; och agerar som en dansare, etc.) och arbetar sedan Once Removed (därför arbetar med ).

I det andra exemplet, föregår Once Removed As Couples, därför måste du först bestämma vilka som är i din Once Removed uppställning ( , , , och är i en uppställning; , , , och är i den andra) och arbeta sedan As Couples (därför är ett Couple som arbetar med Couple .).

Se också

CALLERLAB definition for Once Removed Concept

Choreography för Once Removed Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/onceremoved.php?level=C2&language=sweden
25-July-2024 09:57:04
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL