Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Concentric Concept [C2]
   (Jim Davis 1978)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

 This page is still being implemented! 
Try again at a later date.
Z formací osmi tanečníků, které sestávají ze 4 Outsides a 4 Insides.

Vnitřní čtyři tanečníci spolu udělají danou figuru tak, aby skončili vně formace. Vnější čtyři tanečníci spolu udělají danou figuru tak, aby skončili uvnitř formace.

Cross Concentric je totéž co Concentric [C1] kromě toho, že vnitřní tanečníci končí venku a naopak.

Concentric pravidla pro případ, kdy výsledná formace má jiný tvar než výchozí, jsou také platná pro Cross Concentric. Detaily níže v sekci 'Shape Changing' (změna tvaru).

Poznámky:
 • Outsides obvykle čekají dokud Centers neprovedou svoji část a neuvolní střed čtverylky. To znamena: Centers provedou figuru a odstoupí směrem od středu. Následně se Outsides přesunou doprostřed a provedou figuru.

Cross Concentric Turn & Deal:

 
 
před
Cross Concentric Turn & Deal
 po
Cross Concentric Recycle:

 
   
před
Cross Concentric Recycle
 po
Centers Cross Concentric Recycle
& Ends slide in
 po
New Centers Recycle
(hotovo)

Pravidla změny tvaru (Shape Changing rules)

 1. Pokud daná figura končí v 1x4, Diamond nebo ve formaci Single 1/4 Tag, pak exituje pouze jedna jediná koncová formace.

  1. Formace 1x4 se rozdělí na dvě formace 1x2, které se následně přesunou bokem každá na opačnou stranu.
  2. Diamond nebo Single 1/4 Tag se rozdělí na čtyři kousky, které se přesunou stranou jakoby points ve formaci Galaxy.
 2. Nicméně, pokud daná figura končí v 2x2, existují dvě možnosti:

  1. Pokud daná figura začná ve formaci 2x2, použíjí se pravidla "Z lajny do lajny" (Lines-to-Lines), "z kolumnu do kolumnu" (Columns-to-Columns).

   Všichni Centers si určí, zda jejich výchozí pozice vzhledem ke zbytku čtverylky je Line nebo Column. Pokud začínají jako Centers v Parallel Lines, pak musí skončit jako Ends v Parallel Lines. Pokud začínají jako Centers v Columns, pak musí skončit jako Ends v Columns.

   Celková výsledná formace nemusí být doslova Lines nebo Columns, protože tanečníci mohou být v T-Bone formaci.

  2. Pokud daná figura nezačíná v 2x2, pak se použije pravidlo Dlouhé osy (Long Axis). To znamená, že původní centrs skončí na vnějších pozicích kolmo na dlouhou osu vvýchozí formace.

   O tvar výsledné celkové formace se starají pouze původní Centers.

   1. V případě, že daná figura končí v 2x2, jakmile uslyšíte 'Cross Concentric', rozhlédněte se po své formaci a určete směr dlouhé osy předtím, než se pohnete.

    1. Nejdříve se koukněte na čtyři vnitřní tanečníky. Pokud tam je dlouhá osa, použijte ji!
    2. V opačném případě hledejte dlouhou osu přes celou formaci osmi tanečníků.
    3. Pokud formace dlouhou osu nemá (např. formace Butterfly), zapamatujt si pozice původních Outside 4.
   2. Cross Concentric <anything> = Cross Concentric <nothing> + Concentric <anything>.

    Výsledná formace po provedení figury musí být stejná bez ohledu na to, zda Cross Concentric je proveden na začátku nebo na konci.

    Například z formace Parallel Waves por 1/2 Circulate:
    Cross Concentric Recycle = Cross Concentric Nothing + Concentric Recycle.
   3. Další důvod, proč by původní Centers měli upřednosťovat svou dlouho osu je ten, že z neobvyklých formací je jednodušší najít dlouhou osu pro čtyři tanečníky než pro osm, zvláště pokud formace obsahuje fantómy.
   4. Koncová pozice původních Centers by neměla záviset na výchozí pozici původních Outsides. Pro figury jako Recycle by původní Centers měli vždy skončit vedle sebe jako Couple, bez ohledu na to, kde začínali Outsides.
VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

Cross Concentric Recycle:

 
 
před
Cross Concentric Recycle
 po
Cross Concentric Recycle:

 
 
před
Cross Concentric Recycle
 po
V obou výše uvedených případech výše skončí původní Ceters vedle sebe jako pár.

Cross Concentric Drop In:

 
 
 
SPRÁVNĚ
 
 
CHYBNĚ
 
   
před
Cross Concentric Drop In
  po   Tato výsledná formace je chybná
protože se nezměnila dlouhá osa
původního vnitřního diamantu.

Viz také Concentric CONCEPT [C1].

CALLERLAB definition for Cross Concentric Concept

Choreography for Cross Concentric Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/crossconcentric.php?language=czech&level=C2
15-June-2024 17:20:04
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL