Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cross Invert The Column ({fraction}) [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Invert The Column (fraction) -- [C2]
   (autor neznámý)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Parallel Columns of {n}, kde n je větší nebo rovno 3.

Prvních n tanečníků (kde n koresponduje s daným zlomkem (fraction), viz první poznámka níže) jako celek Trail Off tak, aby skončili v Concentric Columns of n. Ostatní tanečníci se za použití Circulates pohnou dopředu a zformují kompaktní formaci.

Poznámky:

  • Z formace Parallel Columns of 4, n=1 pro 1/4; 2 pro 1/2; 3 pro 3/4; nebo 4 (full) pokud není řečeno fraction.
  • Z formace Parallel Columns of 3, n=1 pro 1/3; 2 pro 2/3; nebo 3 (full) pokud není řečeno fraction.
  • Ve úplné variantě Cross Invert The Column udělá každý Trail Off pohyb, ale pak se ještě dorovnat do formace Columns. To samozřejmě neplatí pro případ, kdy je figura dělena na části (např. 3/4 Cross Invert The Column končí ve formaci "H").

před
Cross Invert The Column
 
     
po
1/4
 po
1/2
 po
3/4
  (hotovo)

Variace: Magic Cross Invert The Column fraction [C2V].

Viz také Invert The Column (fraction) [C2].

CALLERLAB definition for Cross Invert the Column 1/4, 1/2, 3/4, Full

Choreography for Cross Invert The Column (fraction)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/crossinvertthecolumn.php?language=czech&level=C2
22-October-2019 14:33:30
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.