Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cross Ramble [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Ramble -- [C2]
   (Norm Poisson)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace 3/4 Tag a dalších vhodných.

Outsides Cross Cast Back, Centers udělají Everybody Cross Fold (tancováno jako Step Thru & Partner Trade); všichni Slide Thru.

3/4 Tag končí ve formaci generalized Columns.

Figura Cross Ramble má dvě části.

V následujícím diagramu je = Boy a = Girl.

   
před
Cross Ramble
 po
Outsides Cross Cast Back
jako (all) Centers Cross Fold
(1/2)
 po
Slide Thru
(hotovo)

Poznámky:

  • Provedení Cross Ramble závisí na pohlaví, protože obsahuje Slide Thru.
  • Centers nedělají Trade The Wave. Dělají Cross Fold to face. Tento pohyb se nejlépe tancuje jako Step Thru a Partner Trade.
  • Ti, co dělají Cross Cast Back [C1] se míjejí levým ramenem.
  • Některé zdroje definují Outside's část Cross Ramble jako Cross Divide (Partner Tag & Ends Bend) místo Cross Cast Back (nebo Trail Off), tudíž je možné, že někdo bude callerovat Cross Ramble z formací, v níchž se někteří Outsides budou koukat dovnitř.

Scoot & Cross Ramble [C2] (Norm Poisson): Z formace 1/4 Tag. Scoot Back; Cross Ramble. Končí v Generalized Columns. Scoot & Cross Ramble má tři části.

Viz také Cross Cast Back [C1] a Ramble [C1].

CALLERLAB definition for Cross Ramble
CALLERLAB definition for Scoot and Cross Ramble

Choreography for Cross Ramble

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/crossramble.php?language=czech&level=C2
18-October-2019 08:27:31
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.