Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Bounce {anyone} [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Bounce anyone -- [C2]
   (Lee Kopman 1982)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Two-Faced Line.

  1. Veer Back-to-Back;
  2. označení tanečníci U-Turn Back ve směru pohybu.

Končí v 2 x 2.

Figura Bounce má dvě části.

Poznámky:

  • U-Turn Back se dělá stejným směrem jako Veer. To znamená pokud děláte Veer Right, pak děláte i U-Turn Back doprava. Pokud děláte Veer Left, pak děláte i U-Turn Back doleva. Označení tanečníci cítí Bounce jako Any Shoulder Turn & Deal. Určitě dělejte U-Turn Back správným směrem, protože caller může dodat Roll.
  • Uvědomte si, kdo jsou označení tanečníci před tím, než uděláte Veer Back-to-Back, ne potom. Například z formace Parallel Two-Faced Lines Bounce The Leaders znamená Veer Back-to-Back (teď jsou všichni Leader) následované původní Leaders U-Turn Back ve směru pohybu. Podobně z formace Parallel Two-Faced Lines: Bounce The Ends se odvolává na původní Ends, ne na ty, kteří se stanou Ends po Veer Back-to-Back.

Bounce The Belles:
 

   
před
Bounce The Belles
 po
Veer Right
  po
Belles U-Turn Back
doprava
(hotovo)

Bounce The Boys & Roll:
 

     
před
Bounce The Boys & Roll
( = Boy)
 po
Veer Left
  po
Boys U-Turn Back
doleva
(hotovo)
 po
Roll
(hotovo)

Single Bounce anyone [C2]: Z formace Mini-Wave. Single Veer Back-to-Back (Step Thru); označení tanečníci U-Turn Back tím směrem, kterým dělali Veer.

Single Bounce The Boys:
 

 
před
Single Bounce The Boys
( = Boy)
 po

Single Bounce cítí označení tanečníci jako Single Wheel.

Varianty:

  • Bounce Nobody (pouze Veer Back-to-Back)
  • Bounce Everybody;
  • Line of 6 ( nebo 8) Bounce anyone.

CALLERLAB definition for Bounce the (Anyone)
CALLERLAB definition for Single Bounce the (Anyone)

Choreography for Bounce anyone

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/bounce.php?language=czech&level=C2
22-October-2019 02:07:49
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.