Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Stretched Box | Column | Line | Wave Concept [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Stretched Box | Column | Line | Wave Concept -- [C2]
   (autor neznámý)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace osmi tanečníků (2 x 4 pro Stretched Box; 1 x 8 pro Stretched Column | Line | Wave).

Prohlédněte si formaci podél dlouhé osy a spárujte tanečníky po dvojicích (sousedící tanečníky). Každé vnitřní dvojice pracuje s nejvzdálenějším venkovním párem. Figuru skončete tak, že všichni čtyři tanečníci jsou na té vzdálené straně.

Stretched Box:
 

 
Pracujte s těmito
tanečníky, ale...
  proveďte figuru,
jako byste byli tady.

Stretched Column | Line | Wave:
 

 
Pracujte s těmito
tanečníky, ale...
  proveďte figuru,
jako byste byli tady.

Poznámky:

 • Danou figuru musí být možno provést čtyřmi (nebo méně) tanečníky. Nesmí jít o figuru pro osm lidí.

  • NApříklad z formace Double Pass Thru: Stretched Box Rotary Spin není legální, protože tanečníci z jedné skupiny čtyř lidí by museli pracovat s tanečníky z druhé skupiny. Podobně z Tidal Wave: Stretched Wave Relay The Shadow není legální.
  • Stretched Box | Column | Line | Wave identifikuje formaci (tzn. Box, Column, Line, Wave)čtyř tanečníků, která byla roztrhnuta vejpůl. Tanečníci provedou figuru a zároveň formaci opět smrští k sobě.
  • Slova Stretched Box | Column | Line | Wave nejsou sami o sobě povel a nikdo se při nich nikam nehýbá.
 • Pokud daná figura může být provedena buď čtyřmi nebo osmi tanečníky, proveďte verzi pro čtyři lidi. Například Stretched Box Counter Rotate 1/4, tím Counter Rotate je myšleno Split Counter Rotate. Stretched Box Circulate pak bude Split Circulate.
 • Venkovní pár tanečník udělá figuru normálně (tzn. pracují na své straně).
 • Stretched Box | Column | Line | Wave CONCEPT [C2] je jiný než Stretch CONCEPT [C1]. Hledejte v pokynu slova 'Box', 'Column', 'Line', nebo 'Wave.'

 
před
Stretched Box
Counter Rotate 1/4
 po

 
před
Stretched Line Cross Fire
 po

 
před
Stretched Wave Recycle
 po

 
před
Stretched Column
Dixie Style To A Wave
 po

Traffic patterns:

 • Někteří tanečníci provedou nejprve přesun na správnou stranu čtverylky a teprve pak provedou figuru. I když to může pomoci v orientaci i provedení, často je takové chovaní nepřirozené. Snažte se mu vyhnout! Místo toho si myslete, že začnete figuru jako Disconnected a postupně se přesunete na správné koncové místo.
 • Z formace Columns by u Stretched Box Peel & Trail: bylo divné, kdyby Centers udělali Substitute (Stable Zoom) a pak všichni Peel & Trail; plynulejší provedení by bylo, kdyby Leads udělali Phantom Run and Press Ahead a Trailers Press Ahead and Trade.
 • Z formace Tidal Wave by u Stretched Wave Explode The Wave: bylo divné, kdyby Center 4 udělali Once Removed Half Sashay (fuj!) a pak všichni Explode The Wave; lepší je udělat Step Thru; Face In; Centers Pass Thru; všichni Right Pull By.

Všimněte si rozdílu mezi Stretched Box Shakedown a Stretch Shakedown:
 

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Stretched Box Shakedown

po
Stretch Shakedown

Všimněte si rozdílu mezi Stretched Wave Ah So and Stretch Ah So:
 

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Stretched Wave Ah So

po
Stretch Ah So

Stretched Diamond | Triangle CONCEPT [C4]: Z formací Twin Diamonds | Triangles. Začněte figuru v Interlocked Diamond | Triangle, ale skončete na každé straně.

 
před
Stretched Triangle Reshape
 po

Viz také Stretch CONCEPT [C1].

CALLERLAB definition for Stretched (Formation) Concept

Choreography for Stretched Box | Column | Line | Wave Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/stretchedbclw.php?language=czech&level=C2
23-October-2019 06:07:08
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.