Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Disconnected ({formation}) Concept [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Disconnected (formation) Concept -- [C2]
   (Lee Kopman 1981)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Identifikovaní tanečníci spolu pracují ve formaci, která má díry/je přerušená buď prázdným místem nebo jinými tanečníky. Identifikovaní tančníci musí po provedení figury skončit na stejných úrovních, jako byly pozice, ze kterých začinaly, nebo aspoň co nejblíže k nim.

Poznámky:

  • Pokud daná figura mění tvar Disconnected formace z 1 x 4 do diamantu nebo 2 x 2, skončete na nejvíce středových úrovních (viz druhý příklad níže).
  • Caller může, ale nemusí říct jméno formace, pokud byli tanečníci identifikování jiným způsobem. Například může říct Boys Disconnected Swing Thru místo Boys Disconnected Wave Swing Thru.

 
před
Girls Disconnected (Wave) Swing Thru
 po

 
před
Boys Disconnected (Line) Cross Fire
 po

 
před
Same Sex ( = Boy a = Girl)
Disconnected (Line) Cross Fire
 po

 
před
Disconnected Columns of 3 Circulate
 po

CALLERLAB definition for Disconnected Concept

Choreography for Disconnected (formation) Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/disconnected.php?language=czech&level=C2
19-October-2019 07:30:53
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.