Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Disconnected ({formation}) Concept [C2]
   (Lee Kopman 1981)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

De utpekade dansarna arbetar tillsammans i en uppställning som har gap (som består av andra dansare eller tomt utrymme) mellan några av de utpekade dansarna. De utpekade dansarna måste sluta inom samma uppsättning av plan som de startade i eller så nära dessa plan som möjligt.

Kommentarer:
  • Om det givna callet ändrar Disconnected formationen från en 1 x 4 eller en Diamond till en 2 x 2, sluta då i de plan som är närmast mitten (se det andra exemplet nedan).
  • Det är valfritt för callern att nämna formationen om dansarna på annat sätt har blivit identifierade. T.ex, Boys Disconnected Swing Thru i stället för Boys Disconnected Wave Swing Thru.

 
före
Girls Disconnected (Wave) Swing Thru
 efter
 
före
Boys Disconnected (Line) Cross Fire
 efter
 
före
Same Sex ( = Boy och = Girl)
Disconnected (Line) Cross Fire
 efter
 
före
Disconnected Columns of 3 Circulate
 efter

CALLERLAB definition for Disconnected Concept

Choreography för Disconnected (formation) Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/disconnected.php?level=C2&language=sweden
22-April-2024 09:30:23
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL