Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Disconnected ({formation}) Concept [C2]
   (Lee Kopman 1981)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Identifikovaní tanečníci spolu pracují ve formaci, která má díry/je přerušená buď prázdným místem nebo jinými tanečníky. Identifikovaní tančníci musí po provedení figury skončit na stejných úrovních, jako byly pozice, ze kterých začinaly, nebo aspoň co nejblíže k nim.

Poznámky:
  • Pokud daná figura mění tvar Disconnected formace z 1 x 4 do diamantu nebo 2 x 2, skončete na nejvíce středových úrovních (viz druhý příklad níže).
  • Caller může, ale nemusí říct jméno formace, pokud byli tanečníci identifikování jiným způsobem. Například může říct Boys Disconnected Swing Thru místo Boys Disconnected Wave Swing Thru.

 
před
Girls Disconnected (Wave) Swing Thru
 po
 
před
Boys Disconnected (Line) Cross Fire
 po
 
před
Same Sex ( = Boy a = Girl)
Disconnected (Line) Cross Fire
 po
 
před
Disconnected Columns of 3 Circulate
 po

CALLERLAB definition for Disconnected Concept

Choreography for Disconnected (formation) Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/disconnected.php?level=C2&language=czech
08-June-2023 02:20:17
Copyright © 2023 Vic Ceder.  All Rights Reserved.