Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Funny Square Thru ({n}) [C2]
   (Dave Hodson 1975)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace T-Bone 2 x 2 a dalších vhodných.

Ti, co se na sebe koukají (nebo ti v R-H Mini-Wave) Right Pull By; (konec Funny Square Thru 1)
a 1/4 In; ti, co se na sebe koukají Left Pull By; (konec Funny Square Thru 2)
a 1/4 In; ti, co se na sebe koukají Right Pull By; (konec Funny Square Thru 3)
a 1/4 In; ti, co se na sebe koukají Left Pull By; (konec Funny Square Thru 4)

Ti, co dělají Pull By musí postupně střídat ruce. Zároveň, pokud to nebyla poslední ruka, dělají oba 1/4 In (směrem ke sředu své formace). Po posledním Pull By se nikdo netočí.

Funny Square Thru:

 
     
před
Funny Square Thru
 po
Funny Square Thru 1
 po
aktivní 1/4 In
 po
Funny Square Thru 2
 
     
po
aktivní 1/4 In
 po
Funny Square Thru 3
 po
aktivní 1/4 In
 po
Funny Square Thru 4
(hotovo)

Poznámky:
  • 1/4 se provádí směrem ke středu vlastní formace čtyř tanečníků
  • Pokud není řečeno {n}, myslí se 4 jako u normálního Sguare Thru.
  • Po poslední ruce už 1/4 In nedělejte.
  • Pokud figura začíná ze čtvercové formace, v níž jsou někteří v pravé mini vlně a druzí se na sebe koukají, tak provádět figuru začnou ti, co se na sebe koukají, i když technicky vzato mohou Right Pull By udělat všichni!
  • Někdy caller řekne Funny Square Thru {n} , přičemž na konci figury není nikdo, kdo by mohl udělat Pull By ne n-tou ruku. V takovém případě stále platí, že ti, kdo dělali Pull By na n-1 ruku, udělají 1/4 In.

Variace: Funny Square Thru {n} & 1/2: Tanečnící provádějící poslední Pull By se zastaví v Mini-Wave. Je to totéž jako Funny Square Thru {n + 1} To A Wave.

CALLERLAB definition for Funny Square Thru

Choreography for Funny Square Thru (n)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/funnysquarethru.php?language=czech&level=C2
16-June-2024 01:33:34
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL