Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Circle ({fraction}) To A Wave [C2]
   (Lee Kopman 1976)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Facing Couples.

  1. Circle Left 1/4 (nebo daný zlomek (fraction));
  2. Beaus Walk, Belles Dodge.

Končí ve formaci R-H Mini-Wave Box.

Circle To A Wave má dvě části.

   
před
Circle To A Wave
 po
Circle Left 1/4
 po
Beaus Walk, Belles Dodge
(hotovo)

Poznámky:
  • Circle To A Wave je totéž co (ve vlastní formaci čtyř tanečníků) Circle Left 1/4 With The Flow.
  • Možná by se figura Circle To A Wave měla jmenovat Circle To A Mini-Wave nebo Circle To A Box, protože končí ve formaci Mini-Wave Box, nikoliv Wave. Z Facing Lines končí Circle To A Wave v Columns, nikoliv ve Waves.
  • Je zajímavé, že v naší verzi BURLESON'S SQUARE DANCE ENCYCLOPEDIA, je tato figura zalistována jako Circle To A Wave | Column. Podle Burlesona začíná Circle To A Wave ve formaci Eight Chain Thru a končí v Parallel Waves, zatímco Circle To A Column začíná ve Facing Lines a končí v Columns. Nikdy jsme žádného callera neslyšeli říct Circle To A Column.
  • Figura Single Circle To A Wave [Plus] není v žádném vztahu k Circle To A Wave, nicméně na C3 může být Single CONCEPT aplikován na Circle To A Wave, což občas vede ke zmatení tanečníků.

Mirror Circle (fraction) To A Wave [C3B]: Z formace Facing Couples. Circle Right 1/4 (nebo danou část (fraction)); Belles Walk, Beaus Dodge. Končí v L-H Mini-Wave Box. Tato figura je historicky známá jako Reverse Circle (fraction) To A Wave.

Circle The (fraction) Tag [C4] (Vic Ceder): Z formace Facing Couples. Circle 1/4 Left; Beaus 1/2 Walk, Belles 1/2 Dodge (toto je Circle The 1/4 Tag); Extend do dané fractional Tag formace. Pokud není řečeno fraction, udělejte full Tag The Line. Circle The 1/2 Tag je totéž co Circle To A Wave.

Viz také With The Flow [C1].

CALLERLAB definition for Circle to a Wave

Choreography for Circle (fraction) To A Wave

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/circletoawave.php?language=czech&level=C2
19-June-2024 06:53:26
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL