Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Counter [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Counter -- [C2]
   (Lee Kopman)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace 3/4 Tag a dalších vhodných.

Centers Cast Off 3/4 a Counter Rotate 1/4. Outsides Cast Back, Touch 1/2 a Step & Fold.

R-H 3/4 Tag končí v Parallel L-H Waves;
L-H 3/4 Tag končí v Parallel L-H Two-Faced Lines.

Poznámky:

  • Outsides vždy dělají Touch 1/2 za pravou ruku, pokud caller neřekne Left nebo Mirror.
  • Pokud Centers začínají v Two-Faced Line, pak Cast Off 3/4 je 'Push Cast' a Counter Rotate 1/4 je Pass In. Pokud Centers začínají ve formaci Mini-Wave Box, Counter Rotate 1/4 je Lockit.

Z 3/4 Tag:
 

   
před
Counter
 po
Centers Cast Off 3/4
jako Outsides Cast Back &
Touch 1/2
 po
Centers Counter Rotate 1/4
jako Outsides Step & Fold
(hotovo)

Z 3/4 Box:
 

   
před
Counter
 po
Centers Cast Off 3/4
jako Outsides Cast Back &
Touch 1/2
 po
Centers Counter Rotate 1/4
jako Outsides Step & Fold
(hotovo)

Z neobvyklá formace:
 

   
před
Counter
 po
Centers Cast Off 3/4
jako Outsides Cast Back &
Touch 1/2
 po
Centers Counter Rotate 1/4
jako Outsides Step & Fold
(hotovo)

Scoot & Counter [C2] (Lee Kopman): Z formace 1/4 Tag. Scoot Back; Counter. R-H 1/4 Tag končí v Parallel L-H Waves; L-H 1/4 Tag končí v Parallel L-H Two-Faced Lines nebo Parallel R-H Waves, podle toho, co caller řekne. Dle našeho názoru, pokud je Scoot & Counter callerováno z formace L-H 1/4 Tag, caller by měl koncovým tanečníkům napovědět, jakou ruku mají použít, protože ne každý souhlasí s tím, že koncoví vždy použijí pravou ruku (náš názor) a chtějí používat tu, za kterou dělali Scoot Back.

Cross Counter [C3A] (Ross Howell 1974): Z formace 3/4 Tag a dalších vhodných. Centers Trade The Wave, Cast Off 3/4 a Counter Rotate 1/4. Outsides Cross Cast Back, Touch 1/2 a Step & Fold. R-H 3/4 Tag končí v Parallel L-H Two-Faced Lines; L-H 3/4 Tag končí v Parallel L-H Waves. Figura Cross Counter má tři části.

Interlocked Counter [C3B]: Z formací 3/4 Line, 3/4 Tag a dalších vhodných. Outsides Counter (Cast Back, Touch 1/2, a Step & Fold). Centers Once Removed Cast Off 3/4 a (normalní) Counter Rotate 1/4. R-H 3/4 Line končí v Parallel L-H Waves; L-H 3/4 Line končí v Parallel L-H Two-Faced Lines.

CALLERLAB definition for Counter
CALLERLAB definition for Scoot and Counter
CALLERLAB definition for Left Scoot and Counter

Choreography for Counter

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/counter.php?language=czech&level=C2
13-October-2019 21:20:33
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.