Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Counter [C2]
   (Lee Kopman)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en 3/4 Tag eller andra tillämpliga formationer.

Centers Cast Off 3/4 och Counter Rotate 1/4 medan Outsides Cast Back, Touch 1/2 och Step & Fold.

En R-H 3/4 Tag slutar i Parallel L-H Waves;
en L-H 3/4 Tag slutar i Parallel L-H Two-Faced Lines.

Kommentarer:
  • Outsides använder alltid höger hand för Touch 1/2 såvida inte callet föregås av ordet Left eller Mirror.
  • Om Centers börjar i en Two-Faced Line, är Cast Off 3/4 en 'Push Cast' och Counter Rotate 1/4 är en Pass In. Om Centers börjar i en Mini-Wave Box, är Counter Rotate 1/4 en Lockit.

Från en 3/4 Tag:

 
   
före
Counter
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Outsides Cast Back &
Touch 1/2
 efter
Centers Counter Rotate 1/4
medan Outsides Step & Fold
(klart)
Från en 3/4 Box:

 
   
före
Counter
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Outsides Cast Back &
Touch 1/2
 efter
Centers Counter Rotate 1/4
medan Outsides Step & Fold
(klart)
Från en ovanlig uppställning:

 
   
före
Counter
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Outsides Cast Back &
Touch 1/2
 efter
Centers Counter Rotate 1/4
medan Outsides Step & Fold
(klart)

Scoot & Counter [C2] (Lee Kopman): Från en 1/4 Tag. Scoot Back; Counter. En R-H 1/4 Tag slutar i Parallel L-H Waves; en L-H 1/4 Tag slutar i Parallel L-H Two-Faced Lines eller Parallel R-H Waves, beroende på callern. Enligt vår åsikt, när Scoot & Counter callas från en L-H 1/4 Tag, borde det vara klokt av callern att tala om för outsides med vilken hand de skall göra Touch 1/2 eftersom det finns olika åsikter huruvida det alltid är höger hand (vår åsikt) eller om outsides använder samma hand som de gjorde Scoot Back med.

Cross Counter [C3A] (Ross Howell 1974): Från en 3/4 Tag eller andra tillämpliga formationer. Centers Trade The Wave, Cast Off 3/4 och Counter Rotate 1/4 medan Outsides Cross Cast Back, Touch 1/2 och Step & Fold. En R-H 3/4 Tag slutar i Parallel L-H Two-Faced Lines; en L-H 3/4 Tag slutar i Parallel L-H Waves. Cross Counter är ett 3-delars call.

Interlocked Counter [C3B]: Från en 3/4 Line, 3/4 Tag, eller andra tillämpliga formationer. Outsides Counter (Cast Back, Touch 1/2, och Step & Fold) medan Centers Once Removed Cast Off 3/4 och (normal) Counter Rotate 1/4. A R-H 3/4 Line ends in Parallel L-H Waves; a L-H 3/4 Line ends in Parallel L-H Two-Faced Lines.

CALLERLAB definition for Counter
CALLERLAB definition for Scoot and Counter
CALLERLAB definition for Left Scoot and Counter

Choreography för Counter

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/counter.php?level=C2&language=sweden
21-June-2024 03:33:25
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL