Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Counter [C2]
   (Lee Kopman)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace 3/4 Tag a dalších vhodných.

Centers Cast Off 3/4 a Counter Rotate 1/4. Outsides Cast Back, Touch 1/2 a Step & Fold.

R-H 3/4 Tag končí v Parallel L-H Waves;
L-H 3/4 Tag končí v Parallel L-H Two-Faced Lines.

Poznámky:
  • Outsides vždy dělají Touch 1/2 za pravou ruku, pokud caller neřekne Left nebo Mirror.
  • Pokud Centers začínají v Two-Faced Line, pak Cast Off 3/4 je 'Push Cast' a Counter Rotate 1/4 je Pass In. Pokud Centers začínají ve formaci Mini-Wave Box, Counter Rotate 1/4 je Lockit.

Z 3/4 Tag:

 
   
před
Counter
 po
Centers Cast Off 3/4
jako Outsides Cast Back &
Touch 1/2
 po
Centers Counter Rotate 1/4
jako Outsides Step & Fold
(hotovo)
Z 3/4 Box:

 
   
před
Counter
 po
Centers Cast Off 3/4
jako Outsides Cast Back &
Touch 1/2
 po
Centers Counter Rotate 1/4
jako Outsides Step & Fold
(hotovo)
Z neobvyklá formace:

 
   
před
Counter
 po
Centers Cast Off 3/4
jako Outsides Cast Back &
Touch 1/2
 po
Centers Counter Rotate 1/4
jako Outsides Step & Fold
(hotovo)

Scoot & Counter [C2] (Lee Kopman): Z formace 1/4 Tag. Scoot Back; Counter. R-H 1/4 Tag končí v Parallel L-H Waves; L-H 1/4 Tag končí v Parallel L-H Two-Faced Lines nebo Parallel R-H Waves, podle toho, co caller řekne. Dle našeho názoru, pokud je Scoot & Counter callerováno z formace L-H 1/4 Tag, caller by měl koncovým tanečníkům napovědět, jakou ruku mají použít, protože ne každý souhlasí s tím, že koncoví vždy použijí pravou ruku (náš názor) a chtějí používat tu, za kterou dělali Scoot Back.

Cross Counter [C3A] (Ross Howell 1974): Z formace 3/4 Tag a dalších vhodných. Centers Trade The Wave, Cast Off 3/4 a Counter Rotate 1/4. Outsides Cross Cast Back, Touch 1/2 a Step & Fold. R-H 3/4 Tag končí v Parallel L-H Two-Faced Lines; L-H 3/4 Tag končí v Parallel L-H Waves. Figura Cross Counter má tři části.

Interlocked Counter [C3B]: Z formací 3/4 Line, 3/4 Tag a dalších vhodných. Outsides Counter (Cast Back, Touch 1/2, a Step & Fold). Centers Once Removed Cast Off 3/4 a (normalní) Counter Rotate 1/4. R-H 3/4 Line končí v Parallel L-H Waves; L-H 3/4 Line končí v Parallel L-H Two-Faced Lines.

CALLERLAB definition for Counter
CALLERLAB definition for Scoot and Counter
CALLERLAB definition for Left Scoot and Counter

Choreography for Counter

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/counter.php?level=C2&language=czech
15-June-2024 04:27:34
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL