Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Peel To A Diamond [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Peel To A Diamond -- [C2]
   (Bill Trench 1973)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z vhodných formací 2 x 2 a vhodných "Z" (tedy "Z" získané z Wave po Ends Fold).

Leaders Peel Off | Trail Off, Trailers (Step Ahead v případě potřeby) & Hinge.

Pokud není provedeno z T-Bone, končí v Diamond.

Z Tandem Couples:
 

 
před
Peel To A Diamond
 po

Z "Z":
 

 
před
Peel To A Diamond
 po

Z Mini-Wave Box:
 

 
před
Trail To A Diamond
 po

Z T-Bone Box:
 

 
před
Trail To A Diamond
 po

Peel Off [Plus] (Howard Liffick 1962): Z vhodné formace 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) a "Z". Jako jeden pohyb Leaders flip away (180°) směrem od středu své formace čtyř tanečníků a krok dopředu, pokud je potřeba, the Trailers krok doptředu, pokud je potřeba a U-Turn Back tak, že se točí směrem od středu své formace. Výchozí Non-T-Bone formace končí vždy v Line.

Trail Off [A2] (Jim Gammalo 1962): Z vhodné formace 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) a "Z". Jako jeden pohyb Leaders krok dopředu, pokud je potřeba, run (180° směrem ke středu své formace) & a veer out. Trailers krok dopředu, pokud je potřeba and Trade (pokud se koukají stejným směrem, míjejí se levým ramenem). Výchozí A Non-T-Bone formace končí vždy v Line. Konkrétně Mini-Wave Box končí v Two-Faced Line, Tandem Couples končí ve One-Faced Line.

CALLERLAB definition for Peel to a Diamond
CALLERLAB definition for Trail to a Diamond

Choreography for Peel To A Diamond

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/peeltoadiamond.php?language=czech&level=C2
19-October-2019 08:03:53
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.