Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Parallelogram Formation [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Parallelogram Formation -- [C2]
   (Norm Poisson 1977)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Parallelogram je offset 2 x 4, který má typicky následující tvar:

 
Odtud...   nebo odtud...
 
Si myslete, že pracujete zde.

Výše zobrazené Parallelogramy jsou tzv. typu 50% offset, protože každá formace 1x4 je posunuta vlči druhé o polovinu své délky. Je to nejběžnější typ Parallelogramu, ale mějte na paměti, že existují i typy 25%, 75% a 100%.

25% offset

75% offset

100% offset

Figuru z Parallelogramu provádějte tak, jako kdyby obě formace 1x4 nebyly posunuté.

Parallelogram Acey Deucey
 

   
před
Parallelogram Acey Deucey
  (představte si, že jste zde)  po

Parallelogram Checkmate The Column
 

 
před
Parallelogram Checkmate The Column
 po

Na C2 calleři většinou omezují použítí Parallelogramu na jednoduché povely, které nemění tvar formace. Pokud figura mění tvar výsledné formace (tzn. nemůžete skončít na výchozích tanečních místech, protože formace se otočila o 90°) pak zachovejte průběh dělící čáry a směr posunutí. Další vysvětlení viz Appendix A.

Parallelogram Recycle
 

 
před
Parallelogram Recycle
 po

Všimněte si, že na horních diagramech je jak na obrázcích před provedením figury, tak po provedení figury celkem 12 tanečních míst.

Při tancování figur z Parallelogram je občas, ale ne vždy, nutné formaci 'znormálnít', provést figuru a pak obnovit posunutí. Někteří tanečníci i calleří věří, že je to potřeba udělat vždy. My silně nesouhlasíme, protože to je většinou divné a stojí to čas. Zda formaci rovnat vždy záleží na dané figuře. Například pro figuru Parallelogram In Roll Circulate není potřeba žádné rovnání - taneční pozice se nemění, figura není komplikovaná a je jasné, kam má každý tanečník jít. Nicméně, figuru jako Parallelogram Magic Transfer The Column není možné udělat jinak než se nejprve zruší posunutí.

Viz také

CALLERLAB definition for Parallelogram Concept

Choreography for Parallelogram Formation

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/parallelogram.php?language=czech&level=C2
18-October-2019 11:21:58
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.